مراسم تجلیل از فرهنگیان ممتاز شهرستان فسا سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶- ساعت ۲۰:۴۴
جلسه شورای نهضت سواد آموزی شهرستان فسا سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶- ساعت ۱۹:۰۳
همایش نماز و دانش آموز در فسا با حضور امام جمعه سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶- ساعت ۱۲:۵۱
امام جمعه فسا و فرهنگیان شهرستان سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶- ساعت ۱۲:۴۰