اخبار-خنج کوهان - اولین نشریه الکترونیکی شهرستان خنج http://adinehfasa.ir/news kavesh fa-IR Mon, 21 May 2018 03:45:27 GMT zarnevesht news rss حضور سرزده امام جمعه فسا در بازار این شهر و درد و دل صمیمی بازاريان با ایشان http://adinehfasa.ir/news/show/2307/حضور-سرزده-امام-جمعه-فسا-در-بازار-این-شهر-و-درد-و-دل-صمیمی-بازاريان-با-ایشان-                                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2307/حضور-سرزده-امام-جمعه-فسا-در-بازار-این-شهر-و-درد-و-دل-صمیمی-بازاريان-با-ایشان- Wed, 16 May 2018 13:39:25 GMT نمایی از روضه هفتگی دفتر امام جمعه فسا پنجشنبه گذشته همراه با مراسم عمامه گذاری یکی از طلاب حافظ قرآن http://adinehfasa.ir/news/show/2306/نمایی-از-روضه-هفتگی-دفتر-امام-جمعه-فسا-پنجشنبه-گذشته--همراه-با-مراسم-عمامه-گذاری-یکی-از-طلاب-حافظ-قرآن                                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2306/نمایی-از-روضه-هفتگی-دفتر-امام-جمعه-فسا-پنجشنبه-گذشته--همراه-با-مراسم-عمامه-گذاری-یکی-از-طلاب-حافظ-قرآن Wed, 16 May 2018 12:57:52 GMT خطبه های نماز جمعه 14 اردیبهشت 1397 مصادف با 17 شعبان 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2305/-خطبه-های-نماز-جمعه-14-اردیبهشت-1397-مصادف-با-17-شعبان-1439-فسا                               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2305/-خطبه-های-نماز-جمعه-14-اردیبهشت-1397-مصادف-با-17-شعبان-1439-فسا Wed, 16 May 2018 12:15:36 GMT در ادامه بازدیدهای امام جمعه از پیشکسوتان شهرستان این بار حضور در منزل شاعر برجسته و باسابقه ی فسا جناب آقای حاج علی اکبر قبادی http://adinehfasa.ir/news/show/2304/در-ادامه-بازدیدهای-امام-جمعه-از-پیشکسوتان-شهرستان-این-بار-حضور-در-منزل-شاعر-برجسته-و-باسابقه-ی-فسا-جناب-آقای-حاج-علی-اکبر-قبادی                       info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2304/در-ادامه-بازدیدهای-امام-جمعه-از-پیشکسوتان-شهرستان-این-بار-حضور-در-منزل-شاعر-برجسته-و-باسابقه-ی-فسا-جناب-آقای-حاج-علی-اکبر-قبادی Tue, 15 May 2018 15:21:01 GMT حضور امام جمعه فسا در حوزه علمیه قرآنی بیت الاحزان صحرارود فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2303/حضور-امام-جمعه-فسا-در-حوزه-علمیه-قرآنی-بیت-الاحزان-صحرارود-فسا                             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2303/حضور-امام-جمعه-فسا-در-حوزه-علمیه-قرآنی-بیت-الاحزان-صحرارود-فسا Tue, 15 May 2018 15:13:17 GMT حضور امام جمعه و همراهان محترم در تیپ انصارالحجة مستقر در فسا و سپاه ناحیه این شهرستان و دیدار با سردار سلیمی و سرهنگ محمدی فرماندهی و کادر هر دو مجموعه http://adinehfasa.ir/news/show/2302/حضور-امام-جمعه-و-همراهان-محترم-در-تیپ-انصارالحجة-مستقر-در-فسا-و-سپاه-ناحیه-این-شهرستان-و-دیدار-با-سردار-سلیمی-و-سرهنگ-محمدی-فرماندهی-و-کادر-هر-دو-مجموعه--                             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2302/حضور-امام-جمعه-و-همراهان-محترم-در-تیپ-انصارالحجة-مستقر-در-فسا-و-سپاه-ناحیه-این-شهرستان-و-دیدار-با-سردار-سلیمی-و-سرهنگ-محمدی-فرماندهی-و-کادر-هر-دو-مجموعه-- Tue, 15 May 2018 15:06:53 GMT خطبه های نماز جمعه 7 اردیبهشت 1397 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2301/خطبه-های-نماز-جمعه-7-اردیبهشت-1397-فسا                                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2301/خطبه-های-نماز-جمعه-7-اردیبهشت-1397-فسا Tue, 15 May 2018 11:56:13 GMT پذیرایی و خدمت رسانی ستاد نمازجمعه به نمازگزاران http://adinehfasa.ir/news/show/2300/پذیرایی-و-خدمت-رسانی-ستاد-نمازجمعه-به-نمازگزاران                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2300/پذیرایی-و-خدمت-رسانی-ستاد-نمازجمعه-به-نمازگزاران Tue, 15 May 2018 11:43:36 GMT حضور بر فراز کوههای خرمنکوه با ارتفاع بیش از دو هزارمتر و محل ایستگاه مخابراتی و رادار پدافند هوایی با برخی از مدیران http://adinehfasa.ir/news/show/2299/حضور-بر-فراز-کوههای-خرمنکوه-با-ارتفاع-بیش-از-دو-هزارمتر-و-محل-ایستگاه-مخابراتی-و-رادار-پدافند-هوایی-با-برخی-از-مدیران                                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2299/حضور-بر-فراز-کوههای-خرمنکوه-با-ارتفاع-بیش-از-دو-هزارمتر-و-محل-ایستگاه-مخابراتی-و-رادار-پدافند-هوایی-با-برخی-از-مدیران Tue, 15 May 2018 11:15:34 GMT روضه هفتگی پنجشنبه صبحهای دفتر امام جمعه فسا با سخنرانی حاج آقا عندلیبی مسئول حوزه علمیه داراب http://adinehfasa.ir/news/show/2298/روضه-هفتگی-پنجشنبه-صبحهای-دفتر-امام-جمعه-فسا-با-سخنرانی-حاج-آقا-عندلیبی-مسئول-حوزه-علمیه-داراب                                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2298/روضه-هفتگی-پنجشنبه-صبحهای-دفتر-امام-جمعه-فسا-با-سخنرانی-حاج-آقا-عندلیبی-مسئول-حوزه-علمیه-داراب Tue, 15 May 2018 10:56:58 GMT حضور آیت الله عندلیبی مسئول حوزه علمیه داراب در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2297/حضور-آیت-الله-عندلیبی-مسئول-حوزه-علمیه-داراب-در-دفتر-امام-جمعه-فسا             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2297/حضور-آیت-الله-عندلیبی-مسئول-حوزه-علمیه-داراب-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Tue, 15 May 2018 10:38:38 GMT بازدید امام جمعه فسا از مدارس و مؤسسات قرآنی بیت الاحزان استهبان http://adinehfasa.ir/news/show/2296/بازدید-امام-جمعه-فسا-از-مدارس-و-مؤسسات-قرآنی-بیت-الاحزان-استهبان                                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2296/بازدید-امام-جمعه-فسا-از-مدارس-و-مؤسسات-قرآنی-بیت-الاحزان-استهبان Tue, 15 May 2018 10:31:13 GMT نشست امام جمعه با طلاب و اساتید و کادر مدرسه علمیه جوادالائمه(ع) فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2295/نشست-امام-جمعه-با-طلاب-و-اساتید-و-کادر-مدرسه-علمیه-جوادالائمه(ع)-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2295/نشست-امام-جمعه-با-طلاب-و-اساتید-و-کادر-مدرسه-علمیه-جوادالائمه(ع)-فسا Tue, 15 May 2018 09:45:03 GMT نشست چهارشنبه صبح های مسئولین شهرستان این هفته در دانشگاه آزاد فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2294/نشست-چهارشنبه-صبح-های-مسئولین-شهرستان--این-هفته-در-دانشگاه-آزاد-فسا                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2294/نشست-چهارشنبه-صبح-های-مسئولین-شهرستان--این-هفته-در-دانشگاه-آزاد-فسا Tue, 15 May 2018 09:34:51 GMT نشست سرمربیان حلقات صالحين بخش زاهدشهر فسا با امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2293/نشست-سرمربیان-حلقات-صالحين-بخش-زاهدشهر-فسا-با-امام-جمعه-                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2293/نشست-سرمربیان-حلقات-صالحين-بخش-زاهدشهر-فسا-با-امام-جمعه- Tue, 15 May 2018 09:25:03 GMT حضور امام جمعه در جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه عشایری حاج جواد پیروز فسا بعد از نماز مغرب و عشا با حضور والدین http://adinehfasa.ir/news/show/2292/حضور-امام-جمعه-در-جشن-تکلیف-دانش-آموزان-مدرسه-عشایری-حاج-جواد-پیروز-فسا-بعد-از-نماز-مغرب-و-عشا-با-حضور-والدین                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2292/حضور-امام-جمعه-در-جشن-تکلیف-دانش-آموزان-مدرسه-عشایری-حاج-جواد-پیروز-فسا-بعد-از-نماز-مغرب-و-عشا-با-حضور-والدین Mon, 14 May 2018 14:29:27 GMT دیدار تالار داران فسا با امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2291/دیدار-تالار-داران-فسا-با-امام-جمعه               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2291/دیدار-تالار-داران-فسا-با-امام-جمعه Mon, 14 May 2018 14:16:45 GMT جلسه کمیته شهری روستایی ستاد نمازجمعه فسا با حضور امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2290/جلسه-کمیته-شهری-روستایی-ستاد-نمازجمعه-فسا-با-حضور-امام-جمعه                               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2290/جلسه-کمیته-شهری-روستایی-ستاد-نمازجمعه-فسا-با-حضور-امام-جمعه Mon, 14 May 2018 13:34:56 GMT جلسه واحد خواهران ستاد نمازجمعه فسا با حضور امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2289/جلسه-واحد-خواهران-ستاد-نمازجمعه-فسا-با-حضور-امام-جمعه                         info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2289/جلسه-واحد-خواهران-ستاد-نمازجمعه-فسا-با-حضور-امام-جمعه Mon, 14 May 2018 12:30:26 GMT جلسه کمیته انتظامات برادران ستاد نماز جمعه فسا در دفتر امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2288/جلسه-کمیته-انتظامات-برادران-ستاد-نماز-جمعه-فسا-در-دفتر-امام-جمعه                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2288/جلسه-کمیته-انتظامات-برادران-ستاد-نماز-جمعه-فسا-در-دفتر-امام-جمعه Tue, 01 May 2018 13:00:59 GMT جلسه کارگروه تخصصی مذهبی شورای فرهنگ عمومی شهرستان در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2287/جلسه-کارگروه-تخصصی-مذهبی-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2287/جلسه-کارگروه-تخصصی-مذهبی-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Tue, 01 May 2018 12:55:26 GMT جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی شورای فرهنگ عمومی شهرستان در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2286/جلسه-کارگروه-تخصصی-اجتماعی-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2286/جلسه-کارگروه-تخصصی-اجتماعی-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Tue, 01 May 2018 12:51:00 GMT حضور امام جمعه در یکی از جلسات قرآنی خانگی http://adinehfasa.ir/news/show/2285/حضور-امام-جمعه-در-یکی-از-جلسات-قرآنی-خانگی                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2285/حضور-امام-جمعه-در-یکی-از-جلسات-قرآنی-خانگی Tue, 01 May 2018 11:03:41 GMT حضور در منزل جانباز عزیز روشندل اصغر استادی و جانباز محترم غلامرضا شریعتی و تجلیل از آنان http://adinehfasa.ir/news/show/2284/حضور-در-منزل-جانباز--عزیز-روشندل-اصغر-استادی-و-جانباز-محترم-غلامرضا-شریعتی-و-تجلیل-از-آنان-                                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2284/حضور-در-منزل-جانباز--عزیز-روشندل-اصغر-استادی-و-جانباز-محترم-غلامرضا-شریعتی-و-تجلیل-از-آنان- Tue, 01 May 2018 10:36:47 GMT تجلیل از جانبازان سرافراز در نمازجمعه فسا به مناسبت روز جانباز http://adinehfasa.ir/news/show/2283/تجلیل-از-جانبازان-سرافراز-در-نمازجمعه-فسا-به-مناسبت-روز-جانباز             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2283/تجلیل-از-جانبازان-سرافراز-در-نمازجمعه-فسا-به-مناسبت-روز-جانباز Tue, 01 May 2018 10:13:27 GMT خطبه های نماز جمعه 31 فروردین 1397 مصادف با 3 شعبان 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2282/-خطبه-های-نماز-جمعه-31-فروردین-1397-مصادف-با-3-شعبان-1439-فسا امام جمعه فسا در خطبه های نمازجمعه این فسا باشاره به هفته سلامت ضمن تشکر از دست اندرکاران بهداشت و درمان شهرستان فسا اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی فسا با عمر چهل ساله و توسعه کیفی و کمی و خدمات پرسنل آن در بخش بهداشت و درمان شهرستان، جهت جلب اعتماد جامعه ی هدف، نیاز به آسیب شناسی جدی دارد که چرا با وجود پزشکان متخصص و امکانات لازم و بخشهای مختلف درمانی در شهرستان، برخی بیماران به مراکز درمانی دیگر شهرها مراجعه می کنند که این امر مسئولیت متوليان امر درمان شهرستان را دو چندان کرده است وی با اشاره به سالروز اعلان انقلاب فرهنگی در سال 59 توسط امام راحل افزود: اگر در چهل سالگی انقلاب، ما شاهد گرفتاری های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در جامعه ی خویش هستیم بخاطر یک سلسله معضلات فرهنگی است که با موازی کاری ها و ندانم کاری و حالت دکان داری عمل کردن و نیز خود را نشان دادن مطرح کردن بجای هدف اصلی و کار به ظاهر فرهنگی ولی خنثی کننده فرهنگی و یا فرهنگی عمل نکردن متوليان امر فرهنگ و شعارهای فرهنگی بی پشتوانه علمی و عملی و نیز دستوری مدیریت کردن و بدون توجه به عواطف و احساسات و اندیشه ها و باورهای مخاطبین و سپردن مسئولیت های فرهنگی به غیر اهل آن، جلو رفته ايم که برای اصلاح و ترمیم چنین روشهايي باید فکری اساسی کرد وی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز  به نمازگزاران جمعه تأکید کرد: مردم و مسئولین ما، وجود جانبازان مظلوم را که در طول دوران سی و چهل ساله ی از انقلاب، بخاطر آثار برجاي مانده از جراحات و معلولیت دوران دفاع مقدس همچون شمع سوختند و با گرمابخشی و نورافکنی، کشور و نظام را در خط نورانی خود حفظ کردند قدر دانسته و خدمتگذاری به این شهدای عزیز زنده را بالاترین سعادت و سرمایه برای خود در دنیا و آخرت بدانند و بر این نعمت،  خدا را شاکر باشند. امام جمعه فسا در پایان خطبه ها خواستار ارائه گزارش شفاف و مستند مسئولین و برنامه های سال جاری مجموعه های کاری اشان به رسانه ها در راستای اعتماد سازی مردمی و نیز سامان دهی سگهاي ولگرد و نیز سریعتر و به موقع عمل کردن در جمع آوری پسماند و زباله های شهری شد امام جمعه فسا در خطبه اول نمازجمعه نیز بحث خود را در رابطه با تفسیر سوره توحید ادامه داد در نمازجمعه باشکوه این هفته به مناسبت روز پاسدار و جانباز، چندین نفر از جانبازان پاسدار توسط امام جمعه و ریاست بنیاد شهید شهرستان فسا در بین الصلوتین مورد تجلیل واقع شدند                                               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2282/-خطبه-های-نماز-جمعه-31-فروردین-1397-مصادف-با-3-شعبان-1439-فسا Tue, 01 May 2018 10:07:56 GMT نمایی از روضه هفتگی پنجشنبه های دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2281/نمایی-از-روضه-هفتگی-پنجشنبه-های-دفتر-امام-جمعه-فسا                                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2281/نمایی-از-روضه-هفتگی-پنجشنبه-های-دفتر-امام-جمعه-فسا Tue, 01 May 2018 09:34:12 GMT جلسه ستاد نماز جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2280/جلسه-ستاد-نماز-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2280/جلسه-ستاد-نماز-جمعه-فسا Tue, 01 May 2018 08:46:55 GMT جشن میلاد امام حسين(ع) در جهرم با سخنرانی امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2279/جشن-میلاد-امام-حسين(ع)-در-جهرم--با-سخنرانی-امام-جمعه-فسا                                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2279/جشن-میلاد-امام-حسين(ع)-در-جهرم--با-سخنرانی-امام-جمعه-فسا Tue, 01 May 2018 08:40:35 GMT نمایی از جشن میلاد امام حسين(ع) در مصلاي بزرگ فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2278/نمایی-از-جشن-میلاد-امام-حسين(ع)-در-مصلاي-بزرگ-فسا                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2278/نمایی-از-جشن-میلاد-امام-حسين(ع)-در-مصلاي-بزرگ-فسا Tue, 01 May 2018 08:29:49 GMT خطبه های نماز جمعه 24 فروردین 1397 مصادف با 26 رجب 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2277/-خطبه-های-نماز-جمعه-24-فروردین-1397-مصادف-با-26-رجب-1439-فسا امام جمعه فسا در ادامه خطبه دوم نمازجمعه امروز با اشاره به بعثت پیامبر خاتم(ص): از آیات شریفه قرآن و روایات اهلبیت علیهم السلام استفاده ميشود که مهمترین هدف از بعثت انبیاء برگرداندن انسان به فطرت و سرشت خویش و شکوفایی عقل بنی آدم و اقامه قسط و عدل و عدالت در بین انسان توسط خود او بوده که اگر بخواهیم ببینیم این هدف در جامعه ما تا چه اندازه محقق شده باید ببینیم احیای فطرت و شکوفائی عقل و حاکمیت عدل و عدالت در بین آحاد ما چگونه است امام جمعه فسا به برگزاری مراسمات شهرستانی اشاره کرد و ضمن تشکر از دست اندرکاران افزود: هر کار بزرگی خصوصاً فرهنگی بی اشکال نیست که باید اشکالات و ضعفهای آن را دید و برای آینده برطرف کرد ولی اگر مراسمی خصوصاً فرهنگی شهرستانی برگزار میشود قبل از آن، غالب شخصیت های فرهنگی دغدغه مند و صاحب نظر فرهنگی و ادارات مربوطه دعوت و جوانب و کم و کیف مراسم بررسی تا به خوبی برگزار شود حال اگر در این مقدمات انجام کار کوتاهی کردیم و بار بر دوش یک یا دو نفر افتاد و در حین انجام مقدمات پیگیری نکردیم قطعاً چنین کارهایی بی اشکال نخواهد بود در نتیجه اگر اشکالی دیده شد خودمان را ملامت کنیم که چرا درست همکاری نکردیم لذا بعد از آن اصل کار را در محافل زیر سوال ببریم صحیح نیست بله از همان اول مواظب باشیم و پیگیری کنیم کار بی اشکال باشد و سپس اگر ضعفی بود محرمانه به خود دست اندرکاران گوشزد کنیم که دیگر تکرار نشود که در این شهرستان بزرگ کارهای بزرگ فرهنگی شهرستانی باید در شان اين مردم ارزشی و انقلابی بدون اشکال انجام شود و لازمه آن اینستکه دغدغه مندان و مدعيان فرهنگی خود با همکاری اشان در صحنه باشند                             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2277/-خطبه-های-نماز-جمعه-24-فروردین-1397-مصادف-با-26-رجب-1439-فسا Mon, 16 Apr 2018 14:55:25 GMT نمایی از روضه هفتگی پنجشنبه های دفتر امام جمعه فسا همزمان با شهادت امام موسی ابن جعفر علیهم السلام http://adinehfasa.ir/news/show/2276/نمایی-از-روضه-هفتگی-پنجشنبه-های-دفتر-امام-جمعه-فسا-همزمان-با-شهادت-امام-موسی-ابن-جعفر-علیهم-السلام                                         info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2276/نمایی-از-روضه-هفتگی-پنجشنبه-های-دفتر-امام-جمعه-فسا-همزمان-با-شهادت-امام-موسی-ابن-جعفر-علیهم-السلام Mon, 16 Apr 2018 14:47:46 GMT اولین جلسه شورای اداری شهرستان فسا در سال جدید http://adinehfasa.ir/news/show/2275/اولین-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-فسا-در-سال-جدید                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2275/اولین-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-فسا-در-سال-جدید Mon, 16 Apr 2018 14:36:31 GMT نشست کادر و اساتید و برخی طلاب مدرسه علمیه جوادالائمه ع فسا با امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2274/نشست-کادر-و-اساتید-و-برخی-طلاب-مدرسه-علمیه-جوادالائمه-ع-فسا-با-امام-جمعه                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2274/نشست-کادر-و-اساتید-و-برخی-طلاب-مدرسه-علمیه-جوادالائمه-ع-فسا-با-امام-جمعه Mon, 16 Apr 2018 14:30:26 GMT دیدار مدیر کل تامين اجتماعی استان فارس و هیئت همراه با امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2273/دیدار-مدیر-کل-تامين-اجتماعی-استان-فارس-و-هیئت-همراه-با-امام-جمعه-فسا               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2273/دیدار-مدیر-کل-تامين-اجتماعی-استان-فارس-و-هیئت-همراه-با-امام-جمعه-فسا Mon, 16 Apr 2018 14:23:21 GMT دیدار فرماندهی و پرسنل پدافند هوایی مستقر در فسا با امام جمعه این شهر http://adinehfasa.ir/news/show/2272/دیدار-فرماندهی-و-پرسنل-پدافند-هوایی-مستقر-در-فسا-با-امام-جمعه-این-شهر               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2272/دیدار-فرماندهی-و-پرسنل-پدافند-هوایی-مستقر-در-فسا-با-امام-جمعه-این-شهر Mon, 16 Apr 2018 14:19:43 GMT در ادامه حضور هفتگی در منزل خانواده های معظم شهدای شهرستان فسا این هفته و اولین دیدار در سال جدید http://adinehfasa.ir/news/show/2271/در-ادامه-حضور-هفتگی-در-منزل-خانواده-های-معظم-شهدای-شهرستان-فسا-این-هفته-و-اولین-دیدار-در-سال-جدید--                                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2271/در-ادامه-حضور-هفتگی-در-منزل-خانواده-های-معظم-شهدای-شهرستان-فسا-این-هفته-و-اولین-دیدار-در-سال-جدید-- Mon, 16 Apr 2018 14:15:05 GMT جلسه هماهنگی اعیاد شعبانیه در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2270/جلسه-هماهنگی-اعیاد-شعبانیه-در-دفتر-امام-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2270/جلسه-هماهنگی-اعیاد-شعبانیه-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Mon, 16 Apr 2018 14:02:18 GMT حضور و سخنرانی امام جمعه در مراسم بزرگداشت روز فسا در شام 19 فروردین http://adinehfasa.ir/news/show/2269/حضور-و-سخنرانی-امام-جمعه-در-مراسم-بزرگداشت-روز-فسا-در-شام-19-فروردین                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2269/حضور-و-سخنرانی-امام-جمعه-در-مراسم-بزرگداشت-روز-فسا-در-شام-19-فروردین Mon, 16 Apr 2018 13:01:20 GMT در ادامه دیدار با پیشکسوتان انقلاب و دفاع مقدس http://adinehfasa.ir/news/show/2268/در-ادامه-دیدار-با-پیشکسوتان-انقلاب-و-دفاع-مقدس-                         . info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2268/در-ادامه-دیدار-با-پیشکسوتان-انقلاب-و-دفاع-مقدس- Sun, 08 Apr 2018 09:26:04 GMT ادامه دیدارهای بعد از تعطیلات نوروزی در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2267/ادامه-دیدارهای-بعد-از-تعطیلات-نوروزی-در-دفتر-امام-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2267/ادامه-دیدارهای-بعد-از-تعطیلات-نوروزی-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Sun, 08 Apr 2018 09:14:02 GMT خطبه های نماز جمعه 17 فروردین 1397 مصادف با 19 رجب 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2266/خطبه-های-نماز-جمعه-17-فروردین-1397-مصادف-با-19-رجب-1439-فسا امام جمعه فسا در ادامه ی خطبه دوم نمازجمعه این هفته با اشاره به ۱۹ فروردین که به نام روز فسا نام گذاری شده است اظهار داشت : شهرستان فسا با مردمی متدین و انقلابی و با تقدیم بالغ بر ۱۱۰۰ شهید در راه انقلاب که خیل شهیدان و جانبازان و آزادگان این یک شهرستان به تنهایی از شهدا و جانبازان و آزادگان برخی از استان های کشور بیشتر است و با تاریخی چند  هزار ساله که برخی از اثار تاریخی ان زینت بخش موزه ی لور پاریس میباشد و نیز شهر فرهیختگان و اندیشمندان که بعضاً از شخصیت های جهانی محسوب شده همچون "ابوعلی نحوی فسوی" که به گفته بعضی علم نحو به وسیله ی وی کامل گشت و نیز زادگاه "روزبهان فسایی" آن عارف بزرگی که پروفسور هانری کربن بر کتاب هایش حاشیه زده و همچنین "صوفی فسوی" آن ریاضی دان بلند اوازه که چندین نقطه کره ماه به نام او نام گذاری گردیده و "ارسلان بساسیری" که ترویج دهنده ی مذهب شیعه بود و در بغداد به حکومت رسید و دستور داد موذنان، اذان را به سنت شیعه بخوانند که در حقیقت بزرگداشت روز فسا تجلیل از دانش و فضیلت و جهاد و شهادت است که سزاوار است مردم و مسئولین شهرستان با گرامیداشت این روز، این شهرستان و مردمش و سابقه و ظرفیت آن را به نحو احسن به دیگران معرفی کنند امام جمعه فسا در ادامه با اشاره به شعار سال اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام "حمایت از کالای ایرانی" که علاوه بر بار اقتصادی ، دارای کارکرد فرهنگی و سیاسی هم می باشد سزاوار است تمامی مسئولین و مردم شهرستان با سلایق مختلف با همدلی و یکرنگی، نگاه راهبردی به این شعار سال داشته باشند و این را بهانه ای برای برنامه ریزی کلان در شهرستان قرار داده و با ایجاد اطاق فکر از نخبگان مختلف و جدیت و تلاش مستمر، موانع مختلف و معضلات فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی و رفاهی شهرستان را شناسایی و شهرستان فسا را برای همیشه از این معضلات پاکسازی کرده و راه را برای شکوفایی ظرفیت های آن هموار کنند وی تاکید کرد هم مسئولین با مدیریت و نظارت جدی و دقیق و مستمر بر کیفیت کالا ها و محصولات تولید داخلی و در معرض عرضه در بازار و نیز حمایت از تولیدکنندگان داخل و هم مردم با تهیه کالاهای داخلی و هم تولیدکنندگان و بازاریان با ارائه کالاها و اجناس با کیفیت در تحقق و عملیاتی شدن شعار سال کمک کنند که این خود نوعی کمک به پیشرفت کشور و منطقه است                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2266/خطبه-های-نماز-جمعه-17-فروردین-1397-مصادف-با-19-رجب-1439-فسا Sat, 07 Apr 2018 13:57:28 GMT جلسه برنامه ریزی مراسم باشکوه روز فسا، 19 فرودین، در دفتر امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2265/جلسه-برنامه-ریزی-مراسم-باشکوه-روز-فسا،-19-فرودین،-در-دفتر-امام-جمعه                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2265/جلسه-برنامه-ریزی-مراسم-باشکوه-روز-فسا،-19-فرودین،-در-دفتر-امام-جمعه Sat, 07 Apr 2018 13:33:55 GMT دیدارهای بعد از تعطیلات نوروزی در دفترامام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2264/دیدارهای-بعد-از-تعطیلات-نوروزی-در-دفترامام-جمعه-فسا                                             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2264/دیدارهای-بعد-از-تعطیلات-نوروزی-در-دفترامام-جمعه-فسا Sat, 07 Apr 2018 13:28:41 GMT حضور امام جمعه فسا در جمع معتکفین این شهرستان http://adinehfasa.ir/news/show/2263/حضور-امام-جمعه-فسا-در-جمع-معتکفین-این-شهرستان                       info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2263/حضور-امام-جمعه-فسا-در-جمع-معتکفین-این-شهرستان Sat, 07 Apr 2018 13:11:39 GMT خطبه های نماز جمعه 10 فروردین 1397 مصادف با 12 رجب 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2262/خطبه-های-نماز-جمعه-10-فروردین-1397-مصادف-با-12-رجب-1439-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2262/خطبه-های-نماز-جمعه-10-فروردین-1397-مصادف-با-12-رجب-1439-فسا Sat, 07 Apr 2018 11:57:47 GMT حضور غیر منتظره امام جمعه فسا در برخی نقاط گردشگری شهرستان و امامزاده اسماعیل فسا و بررسی وضعیت این مناطق http://adinehfasa.ir/news/show/2261/حضور-غیر-منتظره-امام-جمعه-فسا-در-برخی-نقاط-گردشگری-شهرستان-و-امامزاده-اسماعیل-فسا-و-بررسی-وضعیت-این-مناطق طبق نظرسنجی از مردم و مسافرین،  در ایام تعطیلات نوروزی امسال شهرستان فسا، فضای خدماتی، تفریحی، بهداشتی، دکوراسیون شهری، ایجاد فضاهای فرحبخش سالم، نظارت بر بازار از نظر کیفیت و قیمت، امنیت شهری و جاده ای، سروسامان داده شدن زباله های شهری، جنگ های شادی سالم و برنامه های هنری و فرهنگی مذهبی و...فسا از سالهای گذشته نسبتاً بهتر بوده و طبق گزارش مستند تا امروز جمعه بالغ بر چهل هزار نفر مسافر اقامتی شب در شهرستان فسا در محلهای استقرار مسافرین به ثبت رسیده و غالباً با رضایت نقل مکان کرده اند که از مردم و مسئولین تشکر میشود.                                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2261/حضور-غیر-منتظره-امام-جمعه-فسا-در-برخی-نقاط-گردشگری-شهرستان-و-امامزاده-اسماعیل-فسا-و-بررسی-وضعیت-این-مناطق Sat, 07 Apr 2018 10:58:18 GMT نشست عیدانه در دفتر امام جمعه، سردار سلیمی و سرهنگ دستان با کادر و ریاست ستاد نمازجمعه با همکاران http://adinehfasa.ir/news/show/2260/نشست-عیدانه-در-دفتر-امام-جمعه،-سردار-سلیمی-و-سرهنگ-دستان-با-کادر--و-ریاست-ستاد-نمازجمعه-با-همکاران               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2260/نشست-عیدانه-در-دفتر-امام-جمعه،-سردار-سلیمی-و-سرهنگ-دستان-با-کادر--و-ریاست-ستاد-نمازجمعه-با-همکاران Sat, 07 Apr 2018 10:34:10 GMT حضور سردار دکتر جوادی رئیس دفتر دکتر علی لاریجانی ، در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2259/حضور-سردار-دکتر-جوادی--رئیس-دفتر-دکتر-علی-لاریجانی-،--در-دفتر-امام-جمعه-فسا               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2259/حضور-سردار-دکتر-جوادی--رئیس-دفتر-دکتر-علی-لاریجانی-،--در-دفتر-امام-جمعه-فسا Sat, 07 Apr 2018 10:20:59 GMT پیام امام جمعه محترم فسا به مناسبت آغاز سال جدید ۱۳۹۷ http://adinehfasa.ir/news/show/2258/پیام-امام-جمعه-محترم-فسا-به-مناسبت--آغاز-سال-جدید-۱۳۹۷ پیام امام جمعه محترم فسا به مناسبت آغاز سال جدید ۱۳۹۷ باسمه تعالی حلول سال نو ۱۳۹۷ هجری شمسی و بهار سرسبز و با طراوت طبیعت که با ماه بزرگ رجب المرجب مقارن و با شعار "حمایت از کالای ایرانی" توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نامگذاری شده را محضر یکایک شما شهروندان عزیز تبریک و شادباش می‌گویم و سالی مملو از شادابی و نشاط و پیشرفت و خوشبختی و موفقیت را در پرتو عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر(عج) برای تمامی شما مردم نجیب و جوانان گرانقدر این دیار خواهانم. بی‌گمان زایش دوباره طبیعت در نسیم بهاری فرصتی است تا ما نیز به تامل و بازسازی خویش پرداخته و جان و دل و فکر و ذهنمان را همراه با بهار زمینی، در بهار اخلاق و معنویت به پرواز درآورده و خود و جامعه پیرامونی خویش را نوسازی کنیم. امیدوارم مردم شریف و مدیران محترم در پایه‌ریزی زندگی سعادتمند و شرافتمندانه مشمول عنایات و توفیقات الهی قرار گیرند. بهتر شدن جامعه پیرامونی ما در راستای سعادت و پیشرفت همه جانبه، مستلزم نهادینه شدن ارزش‌های الهی و خلو آن از آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی با تقویت پایه‌های اتحاد و انسجام و همکاری و هم‌افزائی همگانی است که سزاوار است وجهه همت تمامی علاقمندان به سرنوشت نظام و انقلاب و جامعه قرار گیرد. در این مجال نکاتی را متذکر میشوم ۱-  سال 96 با تمام فراز و نشیب هایش گذشت که جا دارد از همراهی و یکپارچگی و صفای شما همشهریان هوشمند و قدرشناس در این چند ماهی که خود مشاهده کردم تشکر و سپاس خویش را ابراز دارم ۲ - سزاوار است در سال 97،  نهادینه شدن اخلاق در سیاست ورزی و روابط اجتماعی و مراودات اقتصادی و اداری و امور خانواده و رشد روز‌افزون پایگاه‌های ارزشی و معنوی و انقلابی به معنی حقیقی آن نه شعاری به منظور دستیابی به چشم‌انداز شهرستانی پیشرفته و فرهنگ مدار در دستور کار تمامی شهروندان اعم از مردم و مسئولان قرار گیرد. در همین راستا می بایست شاهد مقابله ای همگانی با کمرنگ شدن و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی در فعالیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و امور خانوادگی به منظور دستیابی به شهرستانی مطمئن برای فرزندانمان باشیم که حساسیت همگان بویژه مسئولین، رسانه ها و نخبگان را می طلبد. ۳ - توجه ویژه به معضلات جوانان و بانوان بخصوص ایجاد بستر مناسب و زیرساختهای لارم جهت اشتغال و ازدواج جوانان طی برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت با به کار گیری نهادهای مختلف اجرایی و غیره و  همچنین ایجاد فضاهای فرح بخش و نشاط آور برای جوانان و بانوان شهرستان ۴- توجه ویژه به مجموعه های هنری و فعالیتهای هنرمندان در سراسر شهرستان یکی دیگر از اولویتهای دست اندرکاران شهرستانی می تواند باشد ۵ - همه می دانیم که چندین دهه است اقتصاد کشور ما با نفت مدیریت می شود و این الگوی غلط رفته رفته به پاشنه آشيل اقتصاد این مرز و بوم تبدیل شده که می بایست این وابستگی مدتها پیش قطع می شد و با اتکای به ظرفیت های بالای داخل، تولید ثروت می کردیم لذا با قطع نظر از در آمد نفتی می توان با خلاقیت و پشتکار و برنامه ریزی از طریق تولید ملی و سرمایه گذاری و اتکا بر توان داخلی منهای نفت با چالش های اقتصادی مبارزه کرد.  در این شهرستان نیز می توان با ظرفیت های عظیم بالقوه اقتصادی و طبیعی و نیروی انسانی خلاق و توانمند بدون چشم داشت به ردیف های بودجه ای، حرکتی جدید را با فکر و برنامه ریزی خلاق و جذب سرمایه گذاری آغاز کرد که مستلزم وجود مدیرانی توانمند، کاردان خلاق، فرصت شناس و متعهد است که از کمترین امکانات و فرصتها و نیروی کار ، بیشترین بهره وری را به ارمغان آورند که الحمدلله اینچنین مدیرانی کم نیستند. مدیری که به نگاه فوق باور دارد بستر و پیش زمینه های آن را ایجاد می کند که از جمله آنها تشکیل یک اتاق فکر و تیم پژوهشی از صاحب نظران و اندیشه ورزان متخصص،  زمان شناس و فارغ از سلیقه های موجود می باشد که چنین مدیری می تواند با نگاهی جامع و شفاف نسبت به آینده و با تحلیل و بررسی کارهای انجام شده ، به سمت اجرای کارهای بزرگتر حرکت کند.  توقع این است که با شروع حرکت فوق در همین ابتدای سال جدید، مدیران محترم شهرستان خود را در مقیاس شهرستان ویژه با هدف انجام کارهای خلاقانه بزرگ دیده و سامانه اداری زیرمجموعه خود را به تحرک و پویایی مضاعف در تراز شهرستان بزرگ فسا رسانده که علاوه بر دانش لازم و نشاط، شجاعت و قاطعیت می خواهد که شان اين شهرستان و مردمش چنین اقتضایی را دارد. اگرچه موانعی هم ممکن است در این مسیر ایجاد شود همچون وجود باندها و گروههای غیر رسمی دخالت کننده در کار و همچنین احساس غرور سازمانی، روزمرگی و فرسودگی، عدم خلاقیت در کار که با تدبیر برطرف خواهد شد. ۶ - در مراکز علمی اعم از حوزه ها و دانشگاهها و مدارس ضمن بسنده نکردن به وضع موجود علمی، آموزشی، پژوهشی و تربیتی می توان با عمیق تر کردن تلاش ها و جدی تر شدن هماهنگی ها به سمت جایگاه الگوسازی حرکت کرده و دچار رکود نباشیم.    از بن دندان یقین داشته باشیم که هزینه کردن در چنین مراکزی به شرط جهت گیری صحیح و برنامه ریزی عالمانه، سرمایه ای بلند مدت و به نفع جامعه است، ولی باید ضمن توجه به مباحث علمی؛ بر رشد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست ورزی انقلابی (نه سیاست زدگی و جناح گرایی متعصبانه) نیز توجه ویژه شود.   موفقیت مراکز علمی آموزشی فارغ از آمارهای گوش نواز، فقط در سایه نگاه راهبردی و آینده نگری و پرورش شخصیت دانش آموزان و دانش پژوهان در همه ابعاد تعلیم و تربیت محقق می شود. بنابراین در برنامه ریزی و طراحی های ستادی نگاه مدیریتی جامع سخت افزاری و نرم افزاری و توجه همه جانبه به شخصیت دانش پژوه ضرورت دارد.   همچنین در خصوص فضاهای آموزشی بویژه مدارس با ایجاد فضاهای فرح بخش، زیبا و با معماری اصیل ایرانی و لحاظ شرايط بومی و منطقه ای و فراهم آوردن امکانات گوناگون، می توان الگوی نو و جدیدی ارائه داد که با استفاده از فرهنگ وقف و ظرفیت خیرین این کار شدنی و سهل الوصول است. ۷ - نوع نگاه همه ما نسبت به شعار سال ناظر به مطالبه کلان رهبری معظم که همان اقتصاد مقاومتی و شکوفائی اقتصادی است باشد که آن را یکی از فروعات مساله اقتصاد بدانیم لذا با پایه‌ریزی بنیاد‌های نوین در حوزه صنایع مختلف قابل در منطقه و حوزه خدماتی با بهره‌گیری از فرصت‌های کشوری و بین‌المللی برای پیشرفت شهرستان، قدم برداشته که قطعاً مسئولین محترم به آن التفات دارند. اگر چه نامگذاری امسال علاوه بر بعد اقتصادی، می تواند ناشی از ضعف های فرهنگی و روانی باشد که در فعالیت ها و برنامه ریزی ها بعضاً مورد توجه جدی قرار نمی گرفت لذا در صورت تحقق شعار امسال به نحو احسن، نه فقط اقتصاد که بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی نیز مرتفع خواهد شد. برای تحقق شعار امسال علاوه بر اصرار مسئولین و مردم بر استفاده از کالا و محصولات داخلی نسبت به مشابه خارجی، نظارت و کنترل دقیق دست اندرکاران مربوطه بر تولیدات داخلی و نیز بازار و اماکن عرضه کالاهای ایرانی ضرورت دارد تا کالای ایرانی با کیفیتی عالی و درخور با قیمت مناسب به شهروند ایرانی عرضه گردد در این صورت است که هموطنان آزادانه بدون احساس هرگونه کراهت و اجباری به سراغ آن خواهند رفت، ۸ - سزاوار است طرح های اقتصادی در شهرستان با در نظر گرفتن امکانات و شرایط اقلیمی باشد. لذا برای تقویت زیرساخت ها و ایجاد بستر کار و اشتغال، همه باید در زمان خشکسالی، کشاورزان را به سمت کشاورزی با حداقل مصرف آب و بیشترین بهره وری؛ هدایت کرد. همچنین با ایجاد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي که - علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب كاهش حجم ضايعات كشاورزي نیز می باشد- می توان بر رونق اقتصاد منطقه افزود.   ۹ - شهرسازی در فسا و معماری نیاز به برنامه ریزی و طراحی جامع و نوین دارد. چه خوبست که خيابانها، بلوارها، میادین، نمای ساختمانها و ورودی ها از الگویی پیشرفته، دقیق و با رعایت پارامترهای معماری ایرانی اسلامی تبعیت کنند که در شأن این دیار بزرگ و فرهنگی و شهر یکهزار و یکصد شهید باشد.   همچنین با توجه به موقعیت خاص استراتژیکی شهرستان و واقع شدن در استان پر توریست فارس و قرار گرفتن در مسیر شیراز، بندر عباس کرمان، می توان با تقویت نقاط گردشگری و تفریحی به روز و ایجاد امکانات رفاهی لازم جهت ميهمانان و مسافران در تراز جهانی، صنعت گردشگری را احیا کرد و رونق بخشید که در همین مقوله تقویت بازار شهرستان و حمایت از بازاریان کم توقع و صبور هم مکمل خواهد بود. ۱۰ - از آحاد مردم شریف و مسئولین محترم استدعا دارم در راستای اهداف عالیه انقلاب و استحکام پایه های نظام و تامین منافع خرد و کلان مردم و شهرستان، همگرایی و انسجام لازم را تقویت نموده و هیچ مجالی به بلندگوها و مراکز تفرقه افکن با هر شعار و نشانه ای ولو دینی و مقدس داده نشود که با ایجاد تفرقه، چه سفره ها و دکان هایی برای تغذیه و رشد عده ای قلیل از نا اهلان فراهم خواهد شد که دراینصورت آنچه قربانی و فدا می شود راه اصیل انقلاب و نظام و ولایت و فرصت پیشرفت شهرستان است. پس بر اقشار مختلف مردم و مسئولان بویژه جوانان است که فضای همگرایی و صفا و صمیمیت را در راستای نظام و انقلاب و رهنمودهاي مقام معظم رهبری تقویت کرده و در عمل و رفتار و موضع گيريها به نظرات و فرمايشات بلند ایشان که در حقیقت نقشه راهبردی کشور و نظام بوده و خیر دنیا و آخرت ما در آن است توجه ویژه مبذول شود لذا هم مردم عزیز حافظ اتحاد و یکپارچگی باشند و اجازه تفرقه اندازی و تخریب را به احدی نداده و هم مسئولین خدوم با همگرایی بین خویش و اصرار بر اجرای امور از طریق مسئول و اداره مربوطه و مجرای قانونی دستاویزی برای تفرقه افکنان ندهند. ۱۱ - رشد و پیشرفت این امور با پیگیری مقتدرانه ، آزاد و در راستای منافع مردم توسط رسانه های مختلف شهرستان می باشد. رسانه می بایست برای نقد واقعی و حقیقی و نیز اطلاع رسانی منطبق با واقع، آزاد و تامین باشد. رسانه اما نباید از پیشنهاد و نقد سازنده به سمت مچ گیری، هتاکی و بی اخلاقی حرکت کرده و یا بر اساس شنیدنی ها و شایعات نقل خبر کند که موجب مفاسد بیشماری می باشد، لذا بر مردم عزیز و دست اندرکاران است که با حمایت مجدانه همراه با تشویق، میدان را برای فعالیت گسترده رسانه هایی که با نقل خبر و گزارش صادقانه و منطبق با واقع و انتقاد منصفانه بدون هر گونه تخریب و فارغ از هر گونه وابستگی به اشخاص و جناح ها و سلیقه های رایج فقط به فکر پیشرفت همه جانبه منطقه و حاکمیت ارزشهای اخلاقی می باشند باز کرده که قطعاً در این فضا شایعه پردازان و تخریب گران و ارزش ستيزان مجالی برای جولان پیدا نخواهند کرد. ۱۲ - رعایت جایگاه بلند پیشکسوتان از انقلاب و دفاع مقدس و جبهه و شهادت بویژه خانواده های معظم شهيدان و ايثارگران و جانبازان و آزادگان و عزيزاني که به عللی به مقام بازنشستگی نایل شده اند بلکه بازنشستگان در عرصه های مختلف که با تکریم و استفاده از نظرات و تجربیات آنان برکاتی غیر قابل تصور برای جامعه و منطقه به دنبال دارد را نباید فراموش کرد. پیروز و سربلند باشید    فروردین  ۱۳۹۷ حسین جمالی زاده   امام جمعه فسا info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2258/پیام-امام-جمعه-محترم-فسا-به-مناسبت--آغاز-سال-جدید-۱۳۹۷ Sat, 07 Apr 2018 10:14:20 GMT خطبه های نمازجمعه 3 فروردین 1397 مصادف با 5 رجب 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2257/خطبه-های-نمازجمعه-3-فروردین-1397-مصادف-با-5-رجب-1439-فسا خطبه اول: درخطبه اول نمازجمعه شهرستان فساکه توسط ایت الله العظمی بهشتی ایرادشد،اول مردم رابه تقوای الهی دعوت کردند.درخطبه اول که مباحث اعتقادی دران بیان میشودحضرت ایت الله بهشتی روایات خواندندوتوضیح دادند. مثل بیان این مطلب که انسان باید مشارطه.مراقبه.محاسبه کند.اعمال خودرا.که به توضیح هرکدام پرداختند.مثلا مشارطه اینکه انسان باخودشرط کندکه درروز کاربدنکند.یاکارخوب انجام بدهد. ودیگرهم همچنین. مطلب دیگرکه فرمودند،اینکه چه انسان،چه عالم،باتقوا،و..هرچه باشدحتی بااخلاص،باید مواظب باشد.که دراین رابطه داستان مقدس اردبیلی رابیان کردند. مردم رابه تقواوعبادت واطاعت ازدین خدادعوت کردند. info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2257/خطبه-های-نمازجمعه-3-فروردین-1397-مصادف-با-5-رجب-1439-فسا Sat, 24 Mar 2018 16:48:04 GMT حضور امام جمعه هنگام لحظه تحویل سال نو در امامزاده حسن علیه السلام و گلزار شهدای فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2256/حضور-امام-جمعه-هنگام-لحظه-تحویل-سال-نو--در-امامزاده-حسن-علیه-السلام-و-گلزار-شهدای-فسا-                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2256/حضور-امام-جمعه-هنگام-لحظه-تحویل-سال-نو--در-امامزاده-حسن-علیه-السلام-و-گلزار-شهدای-فسا- Sat, 24 Mar 2018 16:32:19 GMT نشست صمیمی امام جمعه، نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس و فرماندار شهرستان در آستانه حلول سال نو در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2255/نشست-صمیمی-امام-جمعه،-نماینده-مردم-شریف-شهرستان-در-مجلس-و-فرماندار-شهرستان-در-آستانه-حلول-سال-نو--در-دفتر-امام-جمعه-فسا               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2255/نشست-صمیمی-امام-جمعه،-نماینده-مردم-شریف-شهرستان-در-مجلس-و-فرماندار-شهرستان-در-آستانه-حلول-سال-نو--در-دفتر-امام-جمعه-فسا Sat, 24 Mar 2018 16:24:40 GMT با حضور آیت الله دکتر احمدبهشتی، دکترجمالی نماینده مردم درمجلس، فرماندهی تیپ انصار وسپاه شهرستان و دیگراشخاص حقیقی و حقوقی به ریاست امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2254/با-حضور-آیت-الله-دکتر-احمدبهشتی،-دکترجمالی-نماینده-مردم-درمجلس،-فرماندهی-تیپ-انصار-وسپاه-شهرستان-و-دیگراشخاص-حقیقی-و-حقوقی-به-ریاست-امام-جمعه-فسا                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2254/با-حضور-آیت-الله-دکتر-احمدبهشتی،-دکترجمالی-نماینده-مردم-درمجلس،-فرماندهی-تیپ-انصار-وسپاه-شهرستان-و-دیگراشخاص-حقیقی-و-حقوقی-به-ریاست-امام-جمعه-فسا Sat, 24 Mar 2018 16:19:58 GMT دیدار دهیاران روستاهای بخش مرکزی فسا با امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2253/دیدار-دهیاران-روستاهای-بخش-مرکزی-فسا-با-امام-جمعه               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2253/دیدار-دهیاران-روستاهای-بخش-مرکزی-فسا-با-امام-جمعه Sat, 24 Mar 2018 16:03:02 GMT دیدار نمایندگان هیئت مدیره های شرکت های مختلف تعاون روستایی شهرستان فسا و رئیس اداره تعاون و همکاران با امام جمعه در دفتر ایشان http://adinehfasa.ir/news/show/2252/دیدار-نمایندگان-هیئت-مدیره-های-شرکت-های-مختلف-تعاون-روستایی-شهرستان-فسا-و-رئیس-اداره-تعاون-و-همکاران-با-امام-جمعه-در-دفتر-ایشان                                 info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2252/دیدار-نمایندگان-هیئت-مدیره-های-شرکت-های-مختلف-تعاون-روستایی-شهرستان-فسا-و-رئیس-اداره-تعاون-و-همکاران-با-امام-جمعه-در-دفتر-ایشان Sat, 24 Mar 2018 15:59:43 GMT تجلیل از هنرمندان فسا در سالن ارشاد http://adinehfasa.ir/news/show/2251/تجلیل-از-هنرمندان-فسا-در-سالن-ارشاد               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2251/تجلیل-از-هنرمندان-فسا-در-سالن-ارشاد Sat, 24 Mar 2018 15:52:25 GMT جشن میلاد امام باقر(ع) در مسجد امام باقر فسا با سخنرانی حاج آقا دانشمند و مداحی هوشیار از تهران http://adinehfasa.ir/news/show/2250/جشن-میلاد-امام-باقر(ع)-در-مسجد-امام-باقر-فسا-با-سخنرانی-حاج-آقا-دانشمند-و-مداحی-هوشیار-از-تهران                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2250/جشن-میلاد-امام-باقر(ع)-در-مسجد-امام-باقر-فسا-با-سخنرانی-حاج-آقا-دانشمند-و-مداحی-هوشیار-از-تهران Sat, 24 Mar 2018 15:47:58 GMT اجازه ندهیم هر بلندگویی با هر اسمی بخواهد اختلاف بیاندازد و بدانید آن بلندگو بلندگوی شیطان است http://adinehfasa.ir/news/show/2249/اجازه-ندهیم-هر-بلندگویی-با-هر-اسمی-بخواهد-اختلاف-بیاندازد-و-بدانید-آن-بلندگو-بلندگوی-شیطان-است خطبه های نمازجمعه 25 اسفند 1396 مصادف با 27 جمادی الثانی 1439 فسا خطیب جمعه: حسین جمالی زاده موضوع خطبه اول: تحویل سال نو موضوع خطبه دوم: شهرداری فسا و مشکلات مردم و شهرستان و وضعیت نظام در سالی که گذشت   خطبه ی اول بسم الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ وَ الثّناء لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، ثُمَّ نُصَلّي و نُسَلِّمُ عَلی حَبیبِه و نَجیبِه سیّدنا و نبیّنا أَبِی الْقَاسِمِ المُصطَفی مُحَمَّد صلواتُ اللهِ وَ سَلامُه عَلَیهِ و عَلی آله، الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سِیَّمَا بقیةِ الله في الاَرَضین، روحی وَ أَرْوَاحُ الْعَالَمِینَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاء. إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَإِذا تُلِيَت عَلَيهِم آياتُهُ زادَتهُم إيمانًا، اُوصِيكُم عِبادَ اللّهِ و نَفسی بِتَقوَی الله، در خطبه اول نماز جمعه امروز آخرین جمعه سال ۱۳۹۶ هم خودم را و هم حضار محترم خواهران و برادران محترم و محترمه را به رعایت تقوا و حدود الهی توصیه می کنم. به مناسبت پایان سال و نزدیک بودن به آغاز سال جدید، بحثی که در خطبه های اول داشتیم را فاکتور میگیریم و به یکی دو نکته در رابطه با آغاز سال نو و جدید با استفاده از آموزه های دین مان عرایضی داشته باشیم، یکی از دعاهایی که هنگام تحویل سال سفارش شده است، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در زاد المعادش این دعا را آورده است به نقل از کتب غیر مشهور شیعه، تعبیر مرحوم علامه این است، می فرماید هنگام تحویل سال مستحب است با این دعا با خدای خودتان راز و نیاز داشته باشید یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ،  ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که کردی مرود از یادت    معنای این دعا این است که یا مقلب القلوب و الابصار خطاب به خدا عرض میکنیم لحظه تحویل سال و میگوییم خدایا، ای کسی که هم دیدگان ما انسان ها را دگرگون و متحول می کنی، تحول و حرکات این چشمها و دیدگان ما به هر سمت و سوئی به دست تو است، یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که دلهای ما تغییر و تمایل و دگرگونی اش به دست تو است یعنی دل ها متحول می شود در زندگی خودمان حس می کنیم، دلهای ما لحظه به لحظه در حال تغییر و تحول است. یعنی تمایل و میل به افراد و اشخاص و جاهای مختلف و مکان های مختلف میل و تمایل کردن، امروز علاقه به فلانی دارم و فردا تمایل به دیگری پیدا می کنم، الان میل پیدا می کنم بروم کربلا، نجف و مشهد و فردا میل و تمایل قلبی به فلان منطقه و شهر و روستا. این دل ها تحولش یعنی میل پیدا کردن به هر سمت و سویش دست خدا است اگرچه مقدمات و شاید اعمالی که عکس العملش آن تحول درونی و دلهاست دست ماها باشد، اما خود این تحول و تغییر دل و دگرگونی قلب و دل به سمت و سوی مختلف، دست خدا است و الابصار یعنی خدایی که حرکات و تحول و متقلب شدن چشم ها هم به دست تو است، هم چشم ظاهری مراد است و هم چشم باطنی. یعنی در ظاهر چشممان را به هر راهی بخواهیم می چرخانیم ولی این چرخشش دست خدا است. خداوند میتواند یک لحظه چشم ما را بگیرد و می تواند کاری کند نتوانیم به هر سمت و سویی که بخواهیم حرکتش بدهیم. این هم مقدماتی لازم دارد که دست خود انسان است هم دیدگان و چشم باطن ما، دلهای ما چشم و گوش دارند چشم باطن و دل همان چشم بصیرتی است که مدتی است در خطبه های اول نماز جمعه از آیات و روایات استفاده می کنیم. خدایا آن چشم باطنی ما را که عواقب مسائل و حوادث را مینگرد و آن تحول بینش که دست توست، یا مقلب القلوب و الابصار معنایش این است که آی کسی که دلهای ما به هر سوی میل پیدا می کند و یا اگر میخواهد متمایل شود دست توست، چشمهای ظاهر ما حرکاتش به هر سمت و سویی دست توست، چشم های درون و باطن ما که نوعی بینش است حرکاتش و تحولش دست توست یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار و یا محول الحول و الاحوال یعنی خدایی که مدبر لیل و نهار هستی و همان گونه که چشم دل و چشم ظاهر و باطن ما دست تو است و این کره زمین که روی ان زندگی میکنیم این هم حرکاتی دارد و با یک نوع حرکتش شب و روز ایجاد میشود با نوع دیگر حرکتش بهار و تابستان و پاییز و زمستان پیدا میشود. تولید و تحول سال و سال ها، تحول و دگرگونی و پیدایش شب و روز دست توست. چه جور این حالت پیدا می شود این کره زمین که روی آن زندگی میکنیم، دانشمندان می گویند: زمین دو جور حرکت می کند، یک حرکت وضعی یعنی دور خودش میچرخد و یک حرکت انتقالی که کره زمین دور خورشید میچرخد، اگر کره زمین دور خودش بچرخد یک دور کامل چرخید شب و روز پیدا می شود، اگر دور خورشید که میچرخد و یک دور کامل چرخید یک سال تمام پیدا می شود، بهار و تابستان و پاییز و زمستان. در این دعای کوتاه که یاد ما داده اند در هنگام تحویل سال با خدایمان این جور حرف بزنیم به این نکته هم اشاره شده، یا مدبر اللیل و النهار ای کسی که حرکت وضعی زمین که یک شبانه روز پیدا می شود دست تو است، یا محول الحول و الأحوال، حول به معنی سال و احوال جمع حول است یعنی سالها، ای کسی که حرکت دومی هم برای کره زمین در این منظومه شمسی در نظر گرفته ای که حرکت انتقالی و چرخیدن زمین به دور خورشید و تولید سال و همچنین تحولی ایجاد می کند از حیث پیدایش بهار و تابستان و پاییز و زمستان و میگوییم ای خدایی که اینجور هستی و این حرکات دست تو است و این تغییر و تحول ها همه اش دست توست یک خواهش از تو دارم در آغاز سال جدید، میگویم خدایا دلم را هم متحول کن، حال و هوایم را متحول کن، یعنی آن موقعیتهایی که لحظه به لحظه می گذرانم و در آن قرار می گیرم تحول در آن ایجاد کن، تحول یک وقت به سمت قهقرا است یعنی بدتر شدن و یکوقت در همان حال غرق شدن است و یک حال و هوا هم این است که انسان رو به پیشرفت و بهتر شدن است، میگوییم حول حالنا الی احسن الحال، خدایا به زیباترین فرصتها فرصتهای من را تبدیل کن، به زیباترین و نیکوترین موقعیت ها مرا برسان که از این لحظه لحظه های عمرم بهترین استفاده را ببرم و همان استفاده هایی که بنده های صالحت برده اند، حول حالنا الی احسن الحال من این چنین استفاده ببرم. خدایا فرصت ها و لحظه لحظه های عمرم و حرکات و سکناتم در سال جدید به سمت و سوی احسن حال و بهترین حال و زمان ها و فرصتها متحول کن. اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله     خطبه دوم: پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان و معنویت و معارف بلند قرآن و اهل بیت منور به فرما پروردگارا برکات و رحمتهای خودت را در سال جدید برای مردم خصوصا نمازگزاران جمعه و جماعت نازل بفرما عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگردان امام راحل و شهدا را از ما راضی و با اولیاءت در این لحظه های پایانی سال مهمان بفرما، پروردگارا رهبر عظیم القدر انقلابمان را طول عمر و سلامت عنایت بفرما اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله،  مردم تقوای خدا را مد نظر داشته باشیم همانگونه که الحمدالله هم دارید من خودم به حال بعضی از شما مردم غبطه میخورم، آن معنویت و صفا و اخلاص، آن روح ایمانی که در جان و دلتان دمیده شده و نتیجه اش همین شهدای والا مقام و ایثارگری  ایثارگرانی هست که در این شهرستان بروز و ظهور داشته، و نمونه اش معمولاً در جمعه های پایانی سال و ایام عید نمازهای جمعه خیلی خلوت می شود ولی انصافا وقتی آدم می بیند این زنها و مردها در این جمعه آخر سال شان با این همه مشغله در نماز جمعه شرکت می کنند روشن است که خداوند عنایتی کرده به این بندگانش. سال ۹۶ روزها و لحظات پایانی اش را سپری میکنیم، سالی که گذشت از دو جهت من نکاتی را عرض کنم، یکی در جهت و بعد کشوری و نظام اسلامی. سال پر فراز و نشیبی داشتیم چون بنای من امروز این است که زود خطبه را جمع کنم و شما به برنامه های دیگر تان برسید، خلاصه و مختصر عرض می کنم سال پر فراز و نشیبی داشتیم، آنهایی که جزو نیروهای امنیتی و سیاسی هستند در کشور اشراف دارند می دانند سال بسیار عجیبی بود مردم خواهران و برادران! هم از جهت مسائل سیاسی داخل و خارج، هم از نظر توطئه های دشمنان هم از جهت موفقیتهایی که این نظام و مردم داشته. اولاً شعار و نامی که مقام معظم رهبری برای این سال مشخص کرده بودند، اقتصاد مقاومتی تولید ، اشتغال. مسئولان مربوطه از صدر تا پایین در شهرها و بخشها، حتماً باید بیایند و گزارش بدهند در رابطه با این شعار حضرت آقا چه کار کرده اند، این شعاری که بالاخره با آن اشرافی که مقام معظم رهبری بر کشور، داخل و خارج، نسبت به آسیبها و چالشها و منابع مختلف کشور دارند و همچنین اشرافی که بر توطئه ها دارند تمام آن مطالبات مردم و نظام اسلامی را بصورت اهم و مهم در نظر میگیرند، خلاصه می کنند در یک نام و شعار. مسئله اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مربوط به زندگی مردم است. مربوط به زندگی با عزت و استقلال این مردم و ملت است و لذا فرمودند شعار سال اقتصاد مقاومتی تولید، اشتغال. یعنی هم در بحث تولید، مسئولان و مردم باید کاری کرده باشند و هم در زمینه اشتغال، طرف هم یک دستگاه و یکی دو مسئول نیست، همه مسئولین در تمام قوا و تمام آحاد ملت طرف خطاب هستند، گزارش بدهند ببینند که بودیم سال گذشته این موقع الان با زحمات و برنامه ریزیها به کجا رسانده ایم خودمان و کشورمان را و هر بخشی جداگانه بگوید که چه کار کرده اند به صورت مستند. در شهرستان هم این توقع است. یکی از مشکلاتی که برای کشور و نظام پیش آمده بود ولی انصافا در این سال با همه فتنه گری ها و توطئه ها به کام دشمن شکست، اما به کام ملت ما به شیرینی تمام و ختم به خیر شد، این داعش بود. داعش و داعشیان تکفیری یک غده چرکین و سرطانی در منطقه بودند و هدف هم نظام و کشور و ملت ما بود دنیای استکبار با پول و ابزار و پشتیبانی و لجستیکی و امثال ذالک و رسانه های خبری و تبلیغاتی همه آمده بودند و این غده خطرناک و آدمکش را سرپا نگه دارند  اما به فضل الهی و با تدبیر نظام و مقام معظم رهبری و همراهی ملت و مسئولین در این سال مسئله داعش هم برچیده شد. امیدواریم در سال های آینده زمینه توطئه ها و فتنه گری های تمام توطئه گران دنیا برچیده شود این هم یک موفقیت بزرگی بود. ما اغتشاشات دی ماه را داشتیم، خیلی خطرناک بود مطالبات به حق مردم را دشمنان آمدند بر آن موج سواری کردند و دیدید که به کجاها داشت کشیده می شد و دنیا  آمده بود وسط اما با حضور جانانه مردم این هم برچیده شد. مسئله انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم که دشمنان خیلی می خواستند از این انتخابات ما فتنه درست کند اما این انتخابات با حضور جانانه و حداکثری ملت و مردم ما به نتیجه رسید این هم یکی از پیروزی های مردم و نظام اسلامی بود. ۲۲ بهمن امسال هم از آن ۲۲ بهمن های کم نظیر دوران بعد از انقلاب بود که خودتان ملاحظه کردید.  این خلاصه ای بود از سالی که لحظات و روزهای پایانی اش را می گذرانیم و مربوط به نظام و کشور ما بود. اما در شهرستان فسا هم یکی دو نکته خدمتتان عرض کنم. نکته اول انصافا مردم شهرستان فسا خوب درخشیدند، ما از شهریورماه که در خدمت این مردم بسیار عزیز در این شهرستان بودیم با افتخار عرض می کنم، انصافا مردم فسا مردمی عزیز و بزرگ هستند. همانگونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس خوب درخشیدند در این مدتی هم که ما دیدیم و زیارتتان کردیم خوب درخشیدند و آن صفا و صمیمیت و یکپارچگی را دیدیم چه مردم با صفا و مودب و با معرفتی. اما من می خواهم بگویم عزیزان در سال جدید این صفا و صمیمیت را چند برابر کنید. چرا؟ اولاً این صفا و صمیمیت که میگویم مربوط به یک جهت خاصی نیست بلکه از جهات مختلف، بین قومیت های مختلف، بین فسا و شهرها و بخشهای همجوار فسا، بین شهرستان فسا و شهرستان های همجوار و همسایه این شهرستان. تا میتوانید این حالت رقابتی ضرر زننده را کمرنگ کنید. بعضاً دیده میشود و شنیده می شود که می گویند فلان شهرستان اینجور شده و اینجا این جوری است. مردم عزیز شهرستان فسا شما بزرگ استان هستید، بیش از هزار و صد شهید داده اید، نگذارید رقابت ناسالم پیدا شود اگر به عنوان مثال شهرستان داراب یک پیشرفت در یک زمینه داشت خوشحال شوید و بگویید احسن ما در استانی زندگی می کنیم که شهرستانهایش رو به آبادی است. ما باید ببالیم و افتخار کنیم که شهرستان های استان هم دارند جلو می رود ولی باید به فکر شهر خودمان هم باشیم و نگوییم چرا آن دارد جلو می رود، بگوییم چرا ما داریم عقب می افتیم. خدایا کمکمان کن ما هم بتوانیم پیگیر باشیم و شهر و شهرستان را آباد کنیم. وقتی برنامه ای پیدا می شود مثلاً عیدغدیرخم به مناسبت سال امیرالمومنین خبردار شدیم سال گذشته از شهرستانهای مختلف میآیند این یک افتخار است ما هم اگر برنامه ای آنها داشته باشند باید برویم من امام جمعه هم باید بعضی از مناسبت ها در مجالس آنها شرکت کنم، دیگر مسئولین هم همچنین چون شهرستان فسا غیر از دیگر شهرستان هاست و ذاتاً فرق دارد با آن تاریخ و شخصیت های برجسته ای که الان دارد و گمنام هستند و سابقه ای که داشته با آن ایثارگری ها و از خودگذشتگی هایی که در دوران دفاع مقدس داشته اند. این مردم غیر از آن مردمی هستند که مثلا بعضی خیال میکنند باید بین خودمان هم صفا و صمیمیت باشد و اجازه ندهیم کسی بخواهد فتنه گری بکند، اجازه ندهیم هر بلندگویی با هر اسمی بخواهد اختلاف بیاندازد، بدانید آن بلندگو بلندگوی شیطان است بلندگوی کسانی است که میخواهند شهر نابود شود. در مصالح کلی و منافع ملی شهرستان در راستای پیشرفت شهرستان همه باید دست به دست هم دهند و حرمت یکدیگر را حفظ کنند که الحمدالله همینجور است. یکی از مشکلاتی که در سالی که گذشت داشتیم و الان هم داریم مشکلات مربوط به اشتغال است، زندگی های مردم، خیلی از خانواده های آبرومند الان شب عیدی غصه دار هستند و سخت برایشان می گذرد به خاطر سختی معیشت و بیکاری و نبود کار. جوان فوق لیسانس در خانه آن هم چهار پنج نفر در یک خانواده در کنار پدر و مادر زندگی میکنند. پدر و مادر خجالت از این بچه می کشد و آن بچه هم خجالت می کشد چه دختر و چه پسر چه کار کنیم کار پیدا شود، همه دست به دست هم دهیم، مسئولان و مردم همه وسط بیآیند اختلافات را در راستای منافع شهرستان و پیشرفت و رفع مشکلات کنار بگذاریم و یکپارچگی را بر محور نظام و ولایت و در شهرستان هم نماز جمعه که خیمه گاه ولایت است یکپارچگی را تقویت کنیم اگر دلمان به شهرمان و مردممان می سوزد اگر نظر و دیدگاه ولایت و نظام را می خواهیم مطمئن ترین جایگاه و نزدیکترین جایگاه به ولایت و نظام و مردم همین نمازجمعه است که زاویه داشتن با ولایت و نماز جمعه ای که منتسب به ولایت و این مردم شریف است است بعید است بخاطر خدا و مردم باشد بلکه بوی فتنه گری خواهد داد. چالش ها در شهر و شهرستان زیاد است اما این چالشها همه اش مال الان نیست بلکه به گذشته ها برمی گردد، الان باید چه کار کنیم این چالش ها برداشته شود. نکته ای که می خواهم بگویم این است که مسئولان و مردم در سال جدید باید فکر جدیدی بکنید، مسئولان از این حالتی که مثل گذشته در اداره برویم و صبح تا ظهر سرکار باشیم و هر روزمان تکراری باشد از این حال باید در بیایم همه مان باید عوض شویم، یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال، ای خدا ما را متحول کن، یعنی من مدیر هم باید متحول شوم، دستگاه زیر مجموعه من هم کارآمدیش باید چند برابر شود، مردم باصفای ما هم باید متحول شوند. مشکلاتی که در این شهرستان است، یکی زیرساختهای شهر است، واقعا این شهرستان خیلی مشکل زیرساختی دارد، مسئولان محترم زحمت زیادی میکشند اگر مشکلات کم نمی شود به خاطر گذشته هاست، ولی الان باید یک فکر جدید و برنامه جدید داشته باشیم. دست به دست هم دهیم و اشتغال به حداکثر برساند و بیکاری به حداقل، نباید بگذاریم مسئولان محترم و مردم، سال دیگر این موقع جمعه آخر سال دوباره بگوییم جوان های ما بیکار هستند. الان مسئولین به فکر باشند ببینید چقدر جوان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده بیکار داریم در شهرستان سال دیگر طوری برنامه ریزی کنیم که این ها کم شود، یعنی سال دیگر هیچ جوانی نگوید که من بیکارم. حضرت آقا در جمع خبرگانی ها فرموند من میدانم مشکلات هست ولی مشکلات اینجور نیست که برطرف نشود، یعنی همت میخواهد. دوم سرمایه گذاری. سرمایه گذاران را جذب کنیم آدم های پولداری که در شهرهای بزرگ کشور هستند حاضرند بیایند و سرمایه گذاری کنند اما ما ها باید بستر را فراهم کنیم. مسئولان باید جذبشان کنند کمکشان کنند و مردم هم باید یکپارچگی شان را حفظ کنند. ساخت و ساز دکوراسیون شهری. الان در شهر فسا در خیابانها که میرویم این ساخت و سازها مربوط به پنجاه شصت سال پیش است و به درد جوان و خانواده های امروزه نمیخورد فلذا من تشکری داشته باشم از شهردار محترم که گفتند که تمام آن بافت های فرسوده که هرجای کشور که بخواهند تغییر بدهند خراب کنند و بسازند چقدر شهرداری پول می گیرد. ولی ما اعلام کرده ایم در فسا هرکس خانه های فرسوده و بافت های فرسوده که بخواهند تبدیل به بهترش کنند کاملا مجانی است کمکشان هم می کنیم. بحث بلوارها و خیابان ها، داخل شهر فسا یکی بازارش است اگرچه من شنیدم اعتبارش هم آمده است و یک مقدار هم در درون شهر باید ردیف شود، مسئولان شهر باید پیگیری کنند سال دیگر یک بازار شکیل و زیبا در شأن مردم تحویل بدهند. میادین و بلوار ها و خیابان ها در شأن مردم فسا نیست باید فکری کرد من خودم آخر شب یک دوری زدم در کمربندی و دیدم که این کمربندی برای شهری مثل فسا زیبنده نیست. باید خیلی کار شود. و همچنین ورودی های شهر فسا هم در شأن این شهر نیست، اگرچه ما در جلسه شورای فرهنگ عمومی در دفتر داشتیم و برای ایام عید پیشبینی کردیم و بنا شده هر مسئولی پیگیری کند و کمکی کنند و کاری بشود و قطعاً هم در ایام عید قول داده اند که متحول شود. شهرداری فسا هم دارای مشکلاتی است که من عرض می کنم هم خیلی بدهکار است و ساز و کار اداری شهرداری هم خوب نیست. من میخواهم بگویم آقای شهردار محترم با این ساز و کار اداری به بن بست میخورید. در بررسی که کرده ام نیاز دارد که نیروهای کارآمد و متدین و دلسوز و زحمتکش در چرخه مدیریت شهرداری بیاورید و بعضی ها هم که به درد نمی خورند عذرشان را بخواهید. در رابطه با شهرداری این نکته را بگویم، نیروهای زیادی به اسم شهرداری در سراسر شهر مشغول به کار هستند، به من گفته اند که نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروها اضافه هستند و حقوق می گیرند، اما اضافه هستند یک فکری باید بشود این پولها پول مردم است. راندمان و بهره وری نیروهای شهرداری در سراسر شهر فسا خیلی پایین است دارند برخی نیرو ها کار می کنند، ولی کاری که یک ساعت می شود جمع کرد، دو سه روز طول میکشد حالا این پول را چه کسی باید بدهد. اگرچه من به شهردار محترم گفتم این جا هم میگویم این را جدی بگیرید اگر میخواهید شهرمان آباد شود. هماهنگ کردن نیروهای شهرداری با راندمان کار و نیروها خیلی اهمیت دارد مردم و مسئولین هم با شهرداری بیایند همکاری کنند و عوارض و بدهکاری های شان را به شهرداری بپردازند. بعضیها عوارض بدهکار هستند از طرف شهرداری اعلام شده که تا قبل از عید نوروز اگر کسی عوارض را پرداخت کند، ۲۵ درصد از کل عوارض معاف است. بخشودگی جرائم وسایل نقلیه به شهرداری تا قبل از عید یک عنایتی است که آنهایی که طرف این جرائم هستند زود اقدام کنند نگهداری تجهیزات و وسایلی که برای مردم در شهر تدارک دیده شده، به ما گفتند سرویس بهداشتی در این پارک ها می سازند، امروز لوله کشی می کنند و فردا آن را می برند. این ایستگاه هایی که گذاشته اند، ایستگاه مسافرتی که نزدیک به ۲۵ میلیون تومان هر کدامشان شده است اما به من یکی از اعضای شورا زنگ زدند گفتند شیشه یکی از آن را شکستند اگرچه ممکن است فردی از شهرستانی دیگر بیاید چنین کاری کند ولی شهر شهر و منزل ماست ما باید مواظب باشیم و جلوی آن را بگیریم ما باید محافظ ابزار و امکانات و وسایل شهری باشیم. نکته دیگر نظافت شهری را خودمان باید جدی بگیریم شهر ما خانه ماست کمک کنیم نیروهای کارگری خدمات شهری را، و با شهرداری در آبادانی شهرمان همکاری کنیم یکی از شهرها در استان فارس در خبرها دیدم برای تعریض خیابانها و کوچه ها آن افرادی که خانه های شان وسط خیابان آمده و مزاحم است قبل از اینکه شهرداری به سراغشان برود و بگوید خانه شما باید عقب نشینی کند که آنها بگویند این قدر پول میگیرم تا عقب نشینی کنم، خودشان پیشقدم میشوند و میگویند خانه ما مزاحم خیابان های مردم است با یکی از آنها مصاحبه کرده بودند گفته بود تو خودت اصرار می کنی خانه ات را خراب کنند ضرر می کنی، گفته بود شهر ما خانه ماست اگر من عقب نشینی کنم درست است ضرر میکنم و خانه و مغازه ام کوچک میشود اما شهرم اباد می شود. می خواهم بگویم مردم و مسئولین همه باید دست به دست هم دهیم برای آبادانی شهرمان. نکته دیگر در رابطه با حقوق نیروهای زحمتکش شهرداری که این روزها شنیده اید به من هم زیاد می گویند من دلم می سوزد، این عزیزانی که کارگر هستند و شب عید می شود حتی اگر حقوقشان کامل پرداخت شود با این وضعیت نمی شود، لذا از شهردار محترم و مسئولین امر می خواهم فکری به حال این عزیزان شود، اگر چه شهردار محترم قول داده اند فردا و پس فردا مقداری جبران شود  ولی مردم و مسئولین اگر همکاری کنند و بدهکاری هایشان را به شهرداری بدهند، این گره هم باز می شود. نکته دیگر قانون هماهنگ کردن خدمات مدیریت جامع شهری هنوز در کشور اجرا نشده است، ولی میشود در شهرستان فسا مسئولین و شهرداری بنشینند و آن را عملی کنند یعنی همه مسائل شهری را برگردانند به صورت مدیریت متمرکز. مسئولین شهرستان بنشینید و یک هماهنگی برای خدمات شهری در نظر بگیرید یعنی تمام خدمات شهری و امور خدماتی از هر ارگان و اداره ای با هماهنگی شهرداری باشد و شهرداری هم دلسوزانه با استفاده از نظرات کارشناسان مجرب و با مدیریتی عالی و راندمانی بالا شهر را در راستای پیشرفت و جذاب متحول کنند نکته دیگر توطئه جدید استکبار در رابطه با تفرقه در جهان اسلام با حمایت از شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی، این یک خطر است در دنیای اسلام. راهیان نور هم الان شروع شده که این پروژه راهیان نور از افتخارات نظام ماست و اگر بخواهیم دفاع مقدس و آثار آن بماند، مردم و مسئولین!  راهیان نور را تقویت کنید. ثبت نام حوزه های علمیه برادران و خواهران هم شروع شده، آنهایی که بچه های خوش استعداد درس خوان و متدین از خانواده های خوب دارند آنها را تشویق کنید در حوزه ها ثبت نام کنند تا اینها عالم دینی بشوند. اگر بچه های خوب نروند خدای نکرده ممکن است ضعیف ترهایی بروند..... اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله.  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ....                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2249/اجازه-ندهیم-هر-بلندگویی-با-هر-اسمی-بخواهد-اختلاف-بیاندازد-و-بدانید-آن-بلندگو-بلندگوی-شیطان-است Sat, 24 Mar 2018 15:42:25 GMT روضه هفتگی پنجشنبه های دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2248/روضه-هفتگی-پنجشنبه-های-دفتر-امام-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2248/روضه-هفتگی-پنجشنبه-های-دفتر-امام-جمعه-فسا Sat, 24 Mar 2018 15:27:47 GMT محفل تجلیل از کارکنان و بازنشستگان بنیاد شهید شهرستان فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2247/محفل-تجلیل-از-کارکنان-و-بازنشستگان-بنیاد-شهید-شهرستان-فسا                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2247/محفل-تجلیل-از-کارکنان-و-بازنشستگان-بنیاد-شهید-شهرستان-فسا Sat, 24 Mar 2018 15:23:15 GMT آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فسا در سال 96 در دفتر امام جمعه این شهر http://adinehfasa.ir/news/show/2246/آخرین-جلسه-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-فسا-در-سال-96-در-دفتر-امام-جمعه-این-شهر ابتدا سخنان امام جمعه در رابطه با ایجاد فضای باطراوت در شهرستان در ایام نوروز و تعطیلات توسط دست اندرکاران و توضیحی پیرامون آغاز به کار کارگروههای 11 گانه تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان که از نخبگان مرتبط با همان کارگروه تشکیل شده و همچنین سخنان فرماندار محترم در رابطه با تدابیر اخذ شده جهت تعطیلات نوروزی شهرستان مصوبات ذیل به تصویب اعضا رسید: مصوبات جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فسا-اسفندماه1396 که این ادارات به عهده گرفته و موظف شدند الف) شهرداری: 1-شهرداری نسبت به زیبا سازی سطح شهر از جمله فضای سبز ،رنگ آمیزی وبرطرف کردن ناهماهنگی ها بین  بولوارها ومیادین ،ورودی های شهر  و نیز بلوار دانشجو،اقدام نماید. 2-پاک سازی سطح شهر از بنر ها و تصاویر،پوستر ها و...که زمان آنها انقضا یافته ویا جلوه شهر را ازبین برده است. 3-رسیدگی به پارک ها و مکان های تفریحی سطح شهر به ویژه پارک آزادی ،باغ کدیوری،و باغ ملی از حیث روشنایی نظافت نماز خانه ها ،سرویس بهداشتی  و روشویی ، همراه با مشخص شدن جهت قبله و نصب بنر راهنما برای مسافرین نوروزی. 4-رسیدگی به میادین به ویژه میدان مصلی ،امامزاده اسماعیل(ع)و شاهزاده قاسم(ع) 5-آذین بندی و نصب ریسه در سطح شهر به ویژه در محل های پر رفت و آمد. 6-توجه ویژه به وضعیت کمربندی 7-نصب بنرهایی در سطح شهر و پارک ها جهت معرفی مشاهیر و مفاخر فسایی باهمکاری آقایان محب زاده عضو شورای شهر و رضا زاده و عبداله زاده 8-جمع کردن حیوانات مزاحم به ویژه سگ های ولگرد. ب) میراث فرهنگی: 1-تهیه ونصب بنر با محتوای مناطق گردشگری و دیدنی شهرستان به طوری که در بالای آن جمله ((مقدمتان را به شهر هزار ویکصد شهید فسا و شهر امیرالمونین علی ابن ابیطالب(ع) گرا می می داریم)) درج شود. 2-تهیه و چاپ بروشور هایی با محتوای ظرفیت و جاذبه های دیدنی شهرستان پ)نیروی انتظامی: 1-نظم و امنیت ویژه در محل های اسکان مسافران 2-جلوگیری از ترافیک و تسهیل آن 3-جمع آوری معتادان و متکدیان و مزاحمین ت)اداره برق: 1-ساماندهی وضعیت روشنایی سطح شهر به ویژه ورودی شهر و محل های پر رفت وآمد ث)اوقاف و امور خیریه: 1-توجه به وضعیت بقاع متبرکه به ویژه امامزاده اسماعیل(ع)از حیث امکانات رفاهی و اسکان،زیبا سازی فضای داخل و اطراف حرم مطهر،توجه به روشنایی سرویس بهداشتی و برپایی غرفه های فرهنگی و اجرای برنامه های شاد برای مسافرین نوروزی 2-باز بودن درب مساجد دو ساعت قبل و چند ساعت پس از نمازهای  یومیه ج)اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1-اجرای برنامه های متنوع در ورودی شهر با همکاری شهرداری 2-تهیه بسته های فرهنگی کامل،جامع وجذاب، به مسافرین نوروزی با همکاری فرمانداری،گردشگری،شهرداری،دانشگاه علوم پزشکی و... 3-برپایی جنگ شادی در پارک ها با همکاری شهرداری چ)هلال احمر: 1-نصب ایستگاه های امدادی در ورودی و خروجی شهر جهت راهنمایی و خدمات به مسافرین نوروزی 2-امداد رسانی و برخورد بسیار مناسب با مسافران ح)دانشگاه علوم پزشکی: 1-نظارت معاونت بهداشتی بر رعایت مسائل بهداشتی به ویژه در اماکن عرضه مواد خوراکی و دارویی و نظارت بر نظافت و حفظ دقیق آن 2-آمادگی خدمات درمانی در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ومراکزتحت پوشش به مسافران نوروزی 3: تهیه برتری در رابطه با شناسنامه و ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانهای فسا خ)اداره صنعت،معدن وتجارت: نظارت برکیفیت وقیمت اقلام دربازاروعرضه کنندگان ورودی وخروجی شهر البته با هماهنگی مجمع صنفی و تعزیرات د)بنیاد شهید و امورایثارگران ساماندهی قبور مطهر شهدا و نظافت و ایجاد فضای باطراوت با جذابیت معنوی درایام  نوروز                       info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2246/آخرین-جلسه-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-فسا-در-سال-96-در-دفتر-امام-جمعه-این-شهر Sat, 24 Mar 2018 15:17:16 GMT جلسه چهارشنبه صبح های مدیران شهرستان فسا این هفته به میزبانی کمیته امداد http://adinehfasa.ir/news/show/2245/جلسه-چهارشنبه-صبح-های-مدیران-شهرستان-فسا-این-هفته-به-میزبانی-کمیته-امداد                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2245/جلسه-چهارشنبه-صبح-های-مدیران-شهرستان-فسا-این-هفته-به-میزبانی-کمیته-امداد Sat, 24 Mar 2018 15:12:35 GMT حضور در مراسم رژه و مانور سبزپوشان نیروی انتظامی در روزهای پایانی سال http://adinehfasa.ir/news/show/2244/حضور-در--مراسم-رژه-و-مانور-سبزپوشان-نیروی-انتظامی-در-روزهای-پایانی-سال                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2244/حضور-در--مراسم-رژه-و-مانور-سبزپوشان-نیروی-انتظامی-در-روزهای-پایانی-سال Sat, 24 Mar 2018 12:53:18 GMT حضور در منزل دو تن از پیشکسوتان در عرصه نمازجمعه در سالهای دور، آقایان زهدی و اسماعیلی http://adinehfasa.ir/news/show/2243/حضور-در-منزل-دو-تن-از-پیشکسوتان-در-عرصه-نمازجمعه-در-سالهای-دور،-آقایان-زهدی-و-اسماعیلی     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2243/حضور-در-منزل-دو-تن-از-پیشکسوتان-در-عرصه-نمازجمعه-در-سالهای-دور،-آقایان-زهدی-و-اسماعیلی Sat, 24 Mar 2018 12:48:07 GMT جشن تکلیف دانش آموزان پسرانه راهنمایی شاهد فسا در دفتر امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2242/جشن-تکلیف-دانش-آموزان-پسرانه-راهنمایی-شاهد-فسا-در-دفتر-امام-جمعه               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2242/جشن-تکلیف-دانش-آموزان-پسرانه-راهنمایی-شاهد-فسا-در-دفتر-امام-جمعه Sat, 24 Mar 2018 12:44:55 GMT چهارمین جلسه مشورتی نهاد امامت جمعه شهرستان فسا، ویژه روحانیون http://adinehfasa.ir/news/show/2241/چهارمین-جلسه-مشورتی-نهاد-امامت-جمعه-شهرستان-فسا،-ویژه-روحانیون                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2241/چهارمین-جلسه-مشورتی-نهاد-امامت-جمعه-شهرستان-فسا،-ویژه-روحانیون Sat, 24 Mar 2018 12:40:33 GMT غرس نهال در روز درختکاری با حضور امام جمعه، فرماندار و روساي آموزش و پرورش و منابع طبیعی در دبیرستان دخترانه دکتر فنایی روستای دستجه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2240/غرس-نهال-در-روز-درختکاری-با-حضور-امام-جمعه،-فرماندار-و-روساي-آموزش-و-پرورش-و-منابع-طبیعی-در-دبیرستان-دخترانه-دکتر-فنایی-روستای-دستجه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2240/غرس-نهال-در-روز-درختکاری-با-حضور-امام-جمعه،-فرماندار-و-روساي-آموزش-و-پرورش-و-منابع-طبیعی-در-دبیرستان-دخترانه-دکتر-فنایی-روستای-دستجه-فسا Sat, 24 Mar 2018 12:36:12 GMT جلسه ستاد اعتکاف در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2239/جلسه-ستاد-اعتکاف-در-دفتر-امام-جمعه-فسا                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2239/جلسه-ستاد-اعتکاف-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Sat, 24 Mar 2018 12:30:18 GMT جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی وابسته به شورای فرهنگ عمومی شهرستان در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2238/جلسه-کارگروه-تخصصی-اجتماعی-فرهنگی--وابسته-به-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2238/جلسه-کارگروه-تخصصی-اجتماعی-فرهنگی--وابسته-به-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Sat, 24 Mar 2018 12:23:21 GMT دومین جلسه کارگروه تخصصی اعتقادی وابسته به شورای فرهنگ عمومی شهرستان در دفتر امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2237/دومین-جلسه-کارگروه-تخصصی-اعتقادی-وابسته-به-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2237/دومین-جلسه-کارگروه-تخصصی-اعتقادی-وابسته-به-شورای-فرهنگ-عمومی-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه-فسا Sat, 24 Mar 2018 12:19:07 GMT حضور و سخنرانی در روستای نصیرآباد فسا با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء http://adinehfasa.ir/news/show/2236/حضور-و-سخنرانی-در-روستای-نصیرآباد-فسا-با-اقامه-نماز-جماعت-مغرب-و-عشاء                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2236/حضور-و-سخنرانی-در-روستای-نصیرآباد-فسا-با-اقامه-نماز-جماعت-مغرب-و-عشاء Sat, 24 Mar 2018 12:09:54 GMT حضور امام جمعه و فرماندار در جمع جانبازان و معلولين شرکت کننده در مسابقات نشسته فوتسال و والیبال http://adinehfasa.ir/news/show/2235/حضور-امام-جمعه-و-فرماندار-در-جمع-جانبازان-و-معلولين-شرکت-کننده-در-مسابقات-نشسته-فوتسال-و-والیبال                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2235/حضور-امام-جمعه-و-فرماندار-در-جمع-جانبازان-و-معلولين-شرکت-کننده-در-مسابقات-نشسته-فوتسال-و-والیبال Sat, 24 Mar 2018 11:55:09 GMT امام جمعه و فرماندار در جمع طلاب و روحانیون فسایی مقیم قم http://adinehfasa.ir/news/show/2234/امام-جمعه-و-فرماندار-در-جمع-طلاب-و-روحانیون-فسایی-مقیم-قم .                         info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2234/امام-جمعه-و-فرماندار-در-جمع-طلاب-و-روحانیون-فسایی-مقیم-قم Sat, 24 Mar 2018 11:49:08 GMT خطبه های نماز جمعه 18 اسفند 1396 مصادف با 20 جمادی الثانی 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2233/خطبه-های-نماز-جمعه-18-اسفند-1396-مصادف-با-20-جمادی-الثانی-1439-فسا خطیب جمعه: حسین جمالی زاده موضوع خطبه اول: ادامه بحث قبل، بصیرت نتیجه دینداری دین و شناسانه و مسجد ضرار موضوع خطبه دوم: خطبه ی اول بسم الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ وَ الثّناء لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، ثُمَّ نُصَلّي و نُسَلِّمُ عَلی حَبیبِه و نَجیبِه سیّدنا و نبیّنا أَبِی الْقَاسِمِ المُصطَفی مُحَمَّد صلواتُ اللهِ وَ سَلامُه عَلَیهِ و عَلی آله، الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سِیَّمَا بقیةِ الله في الاَرَضین، روحی وَ أَرْوَاحُ الْعَالَمِینَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاء. اُوصِيكُم عِبادَ اللّهِ و نَفسی بِتَقوَی الله، تقوای خداوند متعال را در خطبه اول توصیه می کنم، اولاً خودم را و سپس شما سروران معظم و محترم نمازگزار جمعه امروز را. بحثی که در خطبه های اول داشتیم، در رابطه با دین داری دین شناسانه بود. دینداری و تدینی که بر مبنای معرفت دینی باشد. آثار و برکات و نتایجی دارد. یکی از آثاری که شروع کرده بودیم این است که اینجور انسان مومن و متدین و دین شناسی اهل بصیرت می شود و خداوند متعال یک نورانیت باطنی به این شخص می دهد که سر بزنگاه ها و شاهراه هایی که ممکن است دچار اشتباه جاده ای و رفتن در صراط مستقیم شود خداوند متعال با این نور باطنی او را هدایت میکند که به این، بصیرت می گویند و فهم و بینش عمیق همراه با شناخت و دیدن تمامی جوانب آن حادثه. نکاتی را در هفته های گذشته گفتیم امروز به چند نکته تأثیرگذار اشاره می کنم، نکته اول این است که بصیرتی که نتیجه دینداری دین شناسانه است، طبق روایت منقول از امام کاظم علیه السلام و طبق آن سندی که در یکی از خطبه های قبل گفتیم این بود که  "تَفقَّهُوا في دِينِ اللّه ِ ، فإنَّ الفِقهَ مِفتاحُ البَصيرَةِ"، مردم و متدینین! دین شناس شوید و مواظب باشید به دینداری و عمل به ظواهر احکام اکتفا نکنید و دین شناس بشوید.  چرا؟ فإنَّ الفِقهَ مِفتاحُ البَصيرَةِ چون کلید بصیرت پیدا کردن و کلید فهم و بینش عمیق در این راه پر خطری که در این دنیا شروع می شود و به برزخ و قیامت می رسد کلید رفتنش همین دین شناسی همراه با دینداری است. آنقدر این مسئله اهمیت دارد که استفاده میشود از آموزه های دین، یکی از ضروریات زندگی هدفمند است. یعنی خیال نکنیم همین که به احکام شرعی پایبند هستیم، مسجد می رویم و ظاهر هم شعار دینی و انقلابی میدهیم، کارمان تمام است، نه! بلکه نیاز به دین شناختن داریم که در کتاب المحاسن مرحوم احمد بن محمد برقی از علمای قرن سوم هجری قمری کتابی نوشته به نام المحاسن، روایتی از امام صادق علیه السلام به سند صحیح نقل می کند. از طلحة بن زید قال: از امام صادق خودم شنیدم که يقول : اَلْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ اَلطَّرِيقِ می فرماید آن کسی که اهل عمل هست یعنی متدین هست، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اهل کارهای خیر است اما عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ آن نور بصیرت را ندارد که نتیجه معرفت دینی است یعنی دین شناس واقعی نیست. باید خودمان را با این معیار و مقیاسی که خواهم خواند تنظیم کنیم ببینیم چه اندازه بصیرت داریم، مشکل ما این است که بعضی وقت ها شعار می دهیم اما نگاه به باطن و محتوا نمی کنیم، می فرمایند کسی که اهل عمل باشد ولی اهل بصیرت نباشد، می فرمایند كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ اَلطَّرِيقِ نماز و روزه و واجبات و مستحباتش مثل آن آدمی می ماند که حرکت می کند اما در غیر راهش حرکت می کند. آدمی که عمل دارد، کار خوب دارد و واجبات و مستحبات را انجام می دهد اما بر مبنای بصیرت نباشد، كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ اَلطَّرِيقِ مثل کسی است که حرکت میکند و زحمت می کشد اما در غیر راهی که باید برود میرود لاَ يَزِيدُهُ سُرْعَةُ اَلسَّيْرِ إِلاَّ بُعْداً  این راهی که می رود نه تنها به مقصد نمیرساند بلکه از مسیر اصلی دورتر هم می شود. این یکی از نمونه های از روایت هایی است که از ما عمل بابصیرت خواسته اند آن بصیرت هم نور است. «أَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّه ُ فِى قَلْبِ مَنْ يَشآءُ.» علمای حدیث این علم را ترجمه کرده اند به آن معرفت و آن معرفتی که بینش باطنی در آن باشد، یعنی بصیرت. نکته دوم اینکه معمولاً در فضای عادی بصیرت، خود را نشان نمیدهد، اگر بحران پیش بیاید برای انسان ها مشخص میشود و بحران نیز همان فتنه ای است که درباره آن زیاد گفته شده است که این فتنه همان بحران است و از مجموعه آیات و روایات که در رابطه با فتنه و امثال آن آمده، همه اینها به یک معنای مادری برمیگردد و آن این است که جایی که شبهه حق و باطل باشد و اتفاقی که انسان در شک قرار بگیرد که حق و باطل کجاست این، بحران و فتنه است که به وسیله بصیرت انسان میتواند نجات پیدا کند، بصیرت هم با شعار و ظاهر نیست که کسی بگوید من اهل بصیرت هستم و فلان شخص نیست، از قرآن استفاده می شود که فتنه و مواردی که مربوط به فتنه است که برای شناخت مومن از غیر مومن،  بصیرت لازمست. آیا اصلاً فتنه برای ما پیش می آید؟  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آیا مردم خیال می کنند ما اینها را در دنیا فرستاده ایم و در فتنه قرارشان نمیدهیم،  در آیه دیگر:  أَوَلا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فی‌ کُلِّ عام مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْن، آیا این مردم نمی دانند که برای هر کدامشان در یک سال یک یا دوبار فتنه بر سرشان مسلط میشود، یعنی در فتنه قرار میگیرند. از بعضی از روایات استفاده میشود انسان در هر شبانه روزی یک بار مبتلا به فتنه می شود، بصیرتی که اینقدر اهمیت دارد و این چراغ و قطب نمایی که انسان را به بهشت می رساند، ممکن است در خانه یا شهر فتنه باشد یا در روستایی که زندگی می کند مورد فتنه قرار بگیرد و از این آیه شریفه استفاده می شود که همه ما مبتلا به فتنه می شویم. اینجاست که بصیرت به درد میخورد. نکته ای که اینجا هست این است که اگر یک فتنه ای پیدا شود بگوییم یک حادثه بود، مثلاً محرم است و به خاطر بعضی مسائل عزاداری ها در شک میافتیم این می شود فتنه یا مناسبت جشن است و ممکن است به وسیله یک اتفاق در شک بیافتیم که این می شود فتنه، معلوم میشود که انسان همیشه خودش را باید آماده کند برای از فتنه و بحران با موفقیت به در رفتن. خیال هم نکنیم ما چک تضمینی از طرف خدا و انقلاب و شهدا و امام و ولایت داریم که همیشه راه را پیدا میکنیم، بالاترین شخص را در نظر بگیرید، وجود مقدس خاتم انبیا محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن داریم که در سالهای آخر عمر پیامبر یک عده جمع شدند در نزدیکی مسجد قبا یک مسجد بسازند بعد از آن یک آیه نازل شد به نام مسجد ضرار. این مسجد از اول به این نام نامگذاری نشده بود و فقط به عنوان یک مسجد بود. ابوعامر سردمدار ساختن مسجد بود و امام جماعتش هم شد، ابوعامر پدر شهید حنظله غسیل الملائکه است، بله این ابو عامر اوایل بت پرست بود، آمد در مدینه و مسلمان شد، پدر حنظله غسیل الملائکه آن شهیدی بود که در جنگ احد، ایشان جوان مومن و مسلمانی بود ایمان به پیغمبر آورده و در اولین شب زفاف و ازدواجش نصفه های شب متوجه شد که پیغمبر و مسلمانان از مدینه رفته اند به طرف جنگ احد، ایشان همان لحظه که فهمید دیگر نرفت غسل کند و بدون غسل از خانه بیرون زد و خودش را به پیامبر رسانید و یکی از آنهایی بود که در اولین لحظات جنگ به شهادت رسید. پیامبر خدا با مسلمانان هنگامی که می خواستند آن را دفن کنند خبر به گوش همسرش رسید، همسرش پیغام می دهد که ایشان غسل بر گردنش است و غسل واجب را انجام نداده، پیامبر خدا محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مکثی کردند و به این تعبیر فرمودند ایشان توسط ملائکه غسل داده شد، خداوند متعال عده ای از ملائکة الله را فرستاد و آنها را مأمور کرد برای تغسیل حنظله و به همین ترتیب ایشان شد حنظله غسیل الملائکه یعنی شهیدی که از اول خلقت تا پایان عمر دنیا منحصر به فرد است، حالا این حنظله پدری دارد به نام ابو عامر، خیلی خانواده بزرگی هستند، ایشان آمدند با عده ای از مسلمانان در نزدیکی قبا مسجدی ساختند، آنها آمدند محضر پیغمبر و گفتند یا رسول الله ما میخواهیم مسجدی بسازیم در منطقه قبا و دلمان می خواهد شما در آن نماز بخوانید، پیغمبر فرمودند من الان نمی توانم بیایم نماز بخوانم باید برم جنگ تبوک و از آنجا که برگشتم در بین راه ميايم آن جا نماز می خوانم، یعنی پیغمبر خدا تلویحا اجازه ساخت مسجد را دادند و نیز قول و وعده هم به ابو عامر و مسلمانان دادند که بیایند و در مسجدشان نماز بخواند. آنها مسجد را ساختند ابوعامر امام جماعت بود و مسلمانان در آنجا نماز می خواندند و منتظر قدوم پیامبر بودند همین که پیامبر خدا نزدیکی مدینه رسید آیه نازل شد:  وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا... پیغمبرم حق نداری در این مسجد بروی، زیرا خدا از انگیزه و نیت درون دل آنها خبر دارد، کار خوب انجام می دهیم، هیئت داری و مسجد داری بکنیم، اما نیت ها را باید بخوانیم  پیغمبرم لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‌ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ... در این مسجد نماز نخوان، چون این مسجد با نیت تقوا بنا نشده است. قرآن می فرماید این مسجد ضرار است و به عنوان اینکه یک ضرری به دیگر مسلمانان وارد شود برای این ساخته شده است که عده ای از مسلمانان در مسجد قبا نماز می خواندند و اینها برای این که آن مسجد خلوتتر شود این مسجد را ساختند، درست است که مسجد خانه خداست و درست است که ابو عامر پدر شهید حنظله غسیل الملائکه ساخته، ولی پیغمبرم نیت نیت دیگری است و چون اینجور نیتی دارند باید این مسجد خراب شود و آن مسجد را به آتش بکش تا این مسجد تا قیام قیامت پا نگیرد چون محل تفرقه است. اینجا بصیرت می خواهد تا بفهمد. کسی که دین شناس متدین است، میگوید من دینم را از پیغمبر گرفته ام و باید از پیغمبر بپرسم که نظرش چیست، نگاه نکنید ببینید آن شخص و اشخاص چه کسی هستند هرچند ظاهر خوب دارند، شعار خوب می دهند و سابقه خوبی دارند، ببینید شاخصه و ملاکشان چیست یعنی اگر ما بوديم چه می کردیم؟ مسجدی با اذن تلویحی از رسول خدا و دست اندرکار و امام جماعت فردی چون ابوعامر پدر شهید آن هم چه شهیدی، غسیل الملائکه،  ولی چون فعالیتش بر مبنای تفرقه است و در برابر مسجد اصلی است که مسجد قبا است دستور صریح خدا است که پیامبر  حق نداری به آن مسجد بروی یعنی هیچ مسلمانی حق ندارد در آن مسجد برود چون تفرقه انگیز است و لو ابوعامر و پدر شهید باشد بلکه بالاتر باید پیامبر آن را خراب کند و بسوزاند،  اینجا فقط بصیرت به درد می خورد بصیرت نباشد انسان جهنمی میشود. فلذا در شهرستان فسا خیلی مواظب باشید با این شاخص و ملاکی که دین و قرآن به ما یاد داده است خود را در تمامی حرکات و سکرات بسنجیم به شعارها و ظواهر و سابقه ها دلخوش نکنیم. در کل کشور یک شاخص داریم آن هم ولایت و رهبری است و هر کس هر کار مقدسی با هر سابقه خوبی میخواهد انجام دهد نگاه نکنید که او کیست ببینید با شاخص ولایت و رهبری چقدر سازگاری دارد. ملاک، مقدس گری و سابقه و شعار نیست که، ملاک شاخص است. زمان پیغمبر، پیغمبر. زمان امام معصوم، امام معصوم و زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر ،  علما و مراجع و در رأسشان ولی فقیه. ببینید عقربه قطب نمای حرکت دینی و انقلابی که ولی فقیه است در کشور چیست؟ در شهرستان هم ملاک همین نماز جمعه است،  نزدیکترین مکان و جایگاهی که به ولایت و رهبری است همین نمازهای جمعه است(تکبیر حضار). این دکان باز کردن ها برای چیست و هر کس برای خودش شعاری می دهد و هر کاری بخواهد انجام می دهد، مردم کلاه سرتان نرود ببینید با شاخص دین و انقلاب سازگاری دارد، ممکن است دم از شهدا و انقلاب و ولایت و خط امام بزند، اما ببینید با این قطب نمای ولایت در کل کشور و در شهرستان و منطقه و هر بخشی با نماز جمعه همخوانی دارد یا نه، اگر دارد حمایت کنید، اگر یک در میلیارد زاویه دارد کنار بکشید خود را اگر می خواهید خسران دنیا و آخرت گریبانتان را نگیرد. اگر میخواهیم خودمان موثر شویم در جامعه و به نفع دین و انقلاب اثرگذار باشیم این راهش است می فرماید در این مسجد نماز نخوان و خرابش کن و آن را بسوزان حتی اگر مسجد است چون هدفشان اختلاف انگیزی است، هدف تفرقه است. اگر هدف وحدت بود اشکال نداشت، چون هدف اینها به اسم مقدسات و به اسم توی پیغمبری که بیا در این مسجد نماز بخوان، هدفشان اختلاف اندازی بین جامعه اسلامی است: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا... حق نداری نزدیک آن بشوی،  نه اینکه نزدیکشان نشوی بلکه آنجا را ولو مسجد باشد خراب کن و نه اینکه خراب کنی بلکه آنجا را آتش بزن که دیگر پا نگیرد و اهلش رسوا شوند.... اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله خطبه دوم: مردم، بندگان خدا، برادران و خواهران عزیز اولاً خودم را و ثانیاً همه شما حضار محترم را توصیه می کنم به رعایت تقوای پروردگار. هم تقوا شناس شوید که رمز و راز بصیرت داشتن است، که نتیجه معرفت داشتن به دین همراه با دین داری است که در خطبه اول عرض کردم، و هم از این تقوا محافظت کنید که تا آخر عمر این تقوا را داشته باشیم .  عبادالله و نفسی بتقوی الله میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را داریم امروز بیستم جمادی الثانی محضرتان تبریک عرض می کنم و تشکر می کنم از همه شما حضار محترم  که هم در برپایی این مجالس جشن و شادی در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها زحمت کشیدید و هم شرکت کردید تشکر میکنم. قطعاً حضرت ولی عصر  عج راضی و خوشنود می باشد و هم روز زن نامگذاری شده که خدمت زنان و بانوان شهرستان فسا تبریک عرض می کنم. چند نکته خدمتتان عرض کنم اینطوری که در تبلیغات دنیا مرسوم است یا از خودشان راجع به زن می گویند و یا اینکه دین ما را متهم می کنند در ارتباط با زنان و بانوان این جور نگاه نکنید، متاسفانه ما از چند جهت ضربه خورده ایم، متاسفانه زنان با شخصیت جامعه ما از دو جهت ضربه خوردند در رابطه با شخصیت خودشان. یک ضربه از دست غرب و شرق عالم است. آن غرب و شرقی که دین و مذهب و آموزه های دینی ما را قبول ندارند و تبلیغات اینجوری می کنند و به ظاهر جذابیت زیادی برای زنان دارد اما در پشت و پنهان این خبرها نیست که نمونه ای از آن را مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان فرمودند که اشاره خواهم کرد. از طرف دیگر زنان محترم ما از آداب و رسوم خودمان ضربه خوردند، ما بعضی از کارها و چیزها را به اسم دین در زندگیمان دخالت داده ایم و زنانمان را مجبور کرده ایم به کارهایی که به اسم دین و مسلمان است و لذا اگر زن مسلمان بخواهد حقیقت خودش را دریابد و ببینند کدام فکری به نفعش گام بر می دارد عمل به دین مقدس اسلام است، نمونه اش امیرالمومنین و فاطمه زهرا، یک زن و شوهر. امیرالمومنین در همان لحظات شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها جمله راجع به حضرت زهرا دارند فرمایند: فواللّه ما اغضبتها و لا اکرهتها علی امر، به خدای من علی قسم، من یک بار هم زهرا را ناراحت نکردم، اینجور روش زندگی در کجای عالم پیدا می شود. نه اینکه من علی خانمم را ناراحت نکرده باشم او را مجبور برای هیچ کاری نکردم، آزادی کامل به زنم داده بودم،  و لا اغضبتنی ولا، به خدا قسم هیچ زمان و لحظه ای تا پایان عمرش او هم مرا ناراحت نکرد، نافرمانی حرف من را هم نکرد. لقد کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم و الأخزان. طوری بود وقتی نگاه او میکردم تمام غمهای عالم از دل میرفت. تبریک عرض می کنم محضر این زنان بزرگ با شخصیت، بانوان محترمه شهرستان فسا. تولد امام راحل هم در چنین روزی بوده است، رضوان الله تعالی علیه روحش با اولیای خدا محشور باشد. سالروز تاسیس بنیاد شهید توسط امام راحل در سال ۵۸ را داریم که بنده افتخار خودتان را فقط بگویم، شهرستان فسا بیش از ۱۱۰۰ شهید تقدیم کرده، ۲۳۹۱ جانباز و 107 آزاده که بعد از شیراز در استان فارس بزرگترین شهرستان از نظر تعداد شهدا و ایثارگران این شهرستان است. یک و نیم برابر بیشتر از کل استان هرمزگان اینجا شهید و جانباز و آزاده داده. شهرستان فسا به خودتان ببالید و تشکر میکنم از خانواده های معظم و معزز شهدا که نور چشم ما هستند و خیلی ما به آنها افتخار می کنیم و جانبازان عزیز و با صلابتمان و آزاده های سرافرازمان و ایثارگران و بسیجیان به جا مانده از دوران دفاع مقدس که افتخار دیگری هستند در شهرستان تشکر میکنم، از دست اندرکاران بنیاد شهید شهرستان هم که با عده کم خیلی زحمت می کشند تشکر میکنیم که یک و نیم برابر بیشتر از ایثارگران و شهدای یک استان هرمزگان است حالا ببینید در یک استان چند نفر کارمند بنیاد شهید دارد اما یک و نیم برابر شهدا و ایثارگران این جا دارد، اما می بینید با یک اداره عادی بنیاد شهید و با ۶ نیروی مرد و چند نیروی خانم، اینها در خدمت خانواده های معظم شهدا هستند. هر چند ممکن است کمبودی باشد بالاخره مشکلاتی هست همانطور که می دانید بنیادشهید محدود است و امکاناتشان کم است و فقط کمک های دولتی به آنها میرسد و از جای دیگر به آنها کمک نمی شود ولی انصافاً خوب زحمت میکشند و بنده تشکر ویژه دارم از جناب آقای رسولی که خودم میبینم چقدر زحمت میکشند. نکته دیگر روز بزرگداشت شهدا است که ما درود و سلام می فرستیم به این شهدای سرافراز و والامقاممان که انشاءالله در دنیا و آخرت شرمندهشان نباشیم. سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد که در سال ۷۱ تأسیس شد. انصافاً اصل تاسیس کار خوبی بوده ولی اگر عزیزانی که کانون دارند و دست اندرکاران کانون های فرهنگی واقعاً پیگیری کنند که این کانون ها فعال شود، فعال فرهنگی هنری اجتماعی شود و نه خدای ناکرده رقیب بازی و کار فرهنگی در یک جهت و راستا در آن ستاد فرماندهی قرارگاه فرهنگی اجتماعی شهرستان هماهنگ شوند و همه عزیزانی که در هر مسجد زحمت میکشند این همکاری را داشته باشند. یک نکته از فرمایشات مقام معظم رهبری که دیروز، خیلی اثرگذار و حکیمانه نکاتی عرض کردند، بنده آخر شب که نگاه می کردم خدا را شکر کردم، من کاری به چپ و راست ندارم ولی بعضی از مسئولان ما یک حرفهایی که نباید بزنند می زنند و کارهای شان و حرف هایشان حساب شده نیست و موجب ناامیدی وتفرقه است، ولی من خدا را شکر کردم که یک همچنین رهبری داریم و یک شخصیتی داریم که اگر همه بخواهند ما را ناامید کنند یک آقای نازنینی داریم چقدر متواضعانه و حکیمانه با مبادی دینی در دیدار با شعرا و مداحان اهل بیت در سراسر کشور بودند که یکی از نکاتی که مطرح کردند، اهم فرازهای آن بزرگوار در رابطه با فرمایشات ایشان یکی از فرازها در رابطه با آمریکا و اروپا که دارای مبنا بود فرمایشات ایشان و انصافاً اینقدر مبانی محکم و متقن منطبق بر عقل و فطرت و انصاف و وجدان و آموزههای دین بود که هیچ شک و شبه ای انسان پیدا نمی کند و امیدوار میشود به آینده، در  رابطه با آمریکاییها و اروپاییها گفتند این ها چگونه به خودشان اجازه میدهند راحت در منطقه ما بیایند، ما در منطقه خودمان اگر میخواهیم حرکتی بکنیم باید از آنها اجازه بگیریم! این چه جور منطقی است آنها چه کاره هستند، آنها اگر می خواهند بیایند باید از ما اجازه بگیرند. ما با همسایگانمان مذاکره باید بکنیم که میکنیم در ارتباط با حضور در منطقه آبی و خاکی خودمان. نکته دوم در رابطه با زن و حجاب اسلامی فرمودند و راجع به زن مسلمان نکاتی را فرمودند که در نهایت فرمودند بعضی از شعارهای غربی را خانم ها توجه نکنید این ها ظاهر فریب هست و پشت پرده این شعار واقعیتی غیر از این وجود دارد و آنها خودشان می فهمند که به چه سمت و سوی ناکجا آباد رسیده اند و این جور نیست که خودشان را نشان میدهند، بحث عدالت جنسیتی را مطرح میکنند که میبینید دروغ صد در صد است. از آن طرف فرمودند زن مسلمان هم مدیر است و هم محور خانواده، بحث حجاب را هم مطرح کردند و فرمودند علیرغم اینکه دشمنان ۴۰ سال فعالیت کردند و پول خرج کردند و اتاق فکر تشکیل دادند برای اینکه حجاب را از بین ببرند، اما ببینید چند نفر خانم پیدا میشود که مشخص نیست با چه انگیزه دست به این کار میزنند این نشان میدهد که تیرشان به سنگ خورده و ابراز تاسف هم کردند از برخی از خواص که در الفبای مسئله حجاب مانده اند که خودتان ملاحظه فرمودید. خداوند متعال را شاکریم به وجود چنین رهبر عزیز و حکیمی، انشاالله خداوند متعال طول عمر با عزت و اقتدار روزافزون نصیب این بزرگوار عنایت بفرماید و سایه بلند مرتبه اش تا ظهور حضرت ولیعصر مستدام بفرمایید. یک نکته راجع به شهرستان که دیروز با حضور وزیر محترم نیرو و استاندار محترم، که جناب آقای فرماندار امروز به من فرمودند، یک کار بزرگ و زیربنایی برای شهرستان صورت گرفت که کلنگ زنی خط انتقال آب از منطقه ی ایج استهبان به فسا بود، با ۸۰ میلیارد تومان هزینه و اعتبار و مقدار آبی که بناست از ایج استهبان به فسا بیاید ۸ میلیون مترمکعب آب معادل 327 لیتر آب در ثانیه برای فسای شما تدارک دیده شده است در این بحران خشکسالی و کم آبی. ۵ میلیون مترمکعب آن جهت آب شرب مردم فسا و سه میلیون مترمکعب مربوط به صنعت و معدن و غیره می باشد. اعلام شده است ۱۸ ماهه تحویل داده میشود یعنی یک سال نیم دیگر ان شاءالله از نتیجه کلنگزنی دیروز مردم سرافراز شهرستان بهره مند خواهند شد  من از طرف شما تشکر می کنم از دست اندرکاران، مسئولان شهرستانی، فرماندار محترم، استاندار محترم و وزارت نیرو که قدم مثبتی برای شهرستان و آینده استان برداشته شد ولی مردم در مصرف آب صرفه جویی کنید. کشاورزان عزیز آب سطحی نداریم در شهرستان فسا اگر آبی باشد که دارد تمام می شود آب زیرزمینی است آن آبی هم  که می آید برای شرب و صنعت است. اما در مسائل کشاورزی بروید سراغ نوع محصولات کشاورزی که کم آب بخواهد و قیمت و محصول پر بازده هم بدهد، هم درآمد خوبی داشته باشد هم آب کمی بخواهد، نروید سراغ محصولات کشاورزی سنتی که زیاد آب زیرزمینی بخواهد و بازده و نتیجه آنچنانی هم ندارد. در زمینه استفاده آب شرب هم در منازل مان کمال رعایت را داشته باشیم. ایام تعطیلات عید هم هست و گرفتاران و محرومان را هم فراموش نکنیم، کمیته امداد هم آماده جمع آوری کمک های شماست و از همه شما حضار محترم خواهران و برادران عزیز، مرددم بزرگ شهرستان فسا تشکر میکنم.                                                               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2233/خطبه-های-نماز-جمعه-18-اسفند-1396-مصادف-با-20-جمادی-الثانی-1439-فسا Sat, 10 Mar 2018 12:13:03 GMT خطبه های نماز جمعه 11 اسفند 1396 مصادف با 13 جمادی الثانی 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2232/خطبه-های-نماز-جمعه-11-اسفند-1396-مصادف-با-13-جمادی-الثانی-1439-فسا- خطبه های نماز جمعه 11 اسفند 1396 مصادف با 13 جمادی الثانی 1439 فسا خطیب جمعه: حسین جمالی زاده موضوع خطبه اول: بصیرت ثمره دینداری با معرفت و شناخت موضوع خطبه دوم: خطبه ی اول: بسم الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ وَ الثّناء لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، بَارِئِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِینَ بَاعِثِ الأنبِیَاءِ وَ المُرسَلینَ سیّدنا و نبیّنا و مولانا و مقتدانا الَّذِي سُمِّيَ فِي سَمَاءِ بَا احْمَدِ وَ فِي الْأَرَضِينَ به أَبِی الْقَاسِمِ المُصطَفی مُحَمَّد صلواتُ اللهِ وَ سَلامُه عَلَیهِ و عَلی آله، الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، المَعصومینَ المَظلومینَ سِیَّمَا بقیةِ الله في الاَرَضین، روحی وَ أَرْوَاحُ الْعَالَمِینَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاء. اُوصِيكُم عِبادَ اللّهِ و نَفسی بِتَقوَی الله، قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی. در خطبه اول نماز جمعه امروز هم مثل هفته های گذشته هم خودم را و سپس شما حضار محترم، سروران عزیز را توصیه می کنم به همان توصیه های قرآنی و سفارشات حضرات معصومین علیهم السلام، رعایت آداب دینی و ایمانی، تقوای حضرت پروردگار را در زندگی هایمان مدنظر داشته باشیم. اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله.   بحثی که در خطبه های اول نمازهای جمعه داشتیم در رابطه با ثمرات شیرین دینداری دین شناسانه بود که به یکی از آثار و فواید و نتایج و ثمراتش هفته گذشته پرداختیم و آن پیدا کردن بصیرت بود. کسی که دین دار است و دین داری اش بر مبنای معرفت و دین شناسانه باشد، این چنین افرادی به جایگاه اهل بصیرت می‌رسند. بصیرتی که خیلی در این چند ساله اخیر مطرح شده و بر زبانها و قلمها جریان پیدا کرده، لذا مقداری با استفاده از قرآن و روایات روی این مفهوم که یکی از گفتمانهای حال و زمان فعلی نظام ماست،  چه کسی اهل بصیرت است؟ و چه کسی اهل بصیرت نیست؟  اینقدر مسئله بصیرت اهمیت دارد که با دینداری دین شناسانه شروع می شود، از اینجا که شروع شد نتیجه و ثمره و میوه اش می شود بصیرت پیدا کردن. هفته گذشته مقداری با استفاده از آیات و روایات نکاتی را محضر سروران داشتیم اما ادامه آن را امروز. عرض کردیم بصیرت از بصر است و این بصیرتی که گفته می شود بر وزن فعیله به معنای آن نیست که زنها اهل بصیرت باشند. یعنی تاي آن تاي تانیث نیست، بلکه بصیرت (بصیره) همان بصیر بر وزن فعیل هم صفت مشبهه آمده در زبان عرب و ادبیات عرب هم صیغه مبالغه آمده که اینجا مراد صیغه مبالغه است مثل رحیم و کسی که خیلی مهربان است به قول بعضی مفسرین. لذا بصیرت همان بصیر است یعنی کسی که خیلی بیناست این یعنی علاوه بر این بینایی ظاهر یک بینایی دیگری هم دارد که ویژگیهایش را گفته ایم از نظر عمق خیلی عمقی نگر است و از سطحی‌نگری خودش را خلاص کرده، از نظر امتداد زمانی آینده نگر و دیدن فرجام امور و کارها است. از نظر امتداد زمانی یک نکته دیگر اضافه شود قبل از هر حادثه و اتفاقی، آن حادثه و نتیجه آن حادثه را می توانند حدس بزند. از نظر عرض تمامی جوانب امر و اموری که مورد توجه قرار می گیرد و آن حواشی آن جریان و حادثه را می تواند ببیند، از نظر سرعت و کندی دیدن، خیلی سریع می بیند و آنقدر هوشش بالا است که تا نگاه می‌کند بدون واسطه یا کم واسطه به عمق مسئله و به حقیقت حادثه پی می‌برد، پس هم عمیق نگر است و آینده و فرجام امور را خوب حدس می زند و قبل از هر حادثه ای تا پایان و نتیجه حادثه را می بیند، عوارض و جوانب و حواشی یک حادثه را مورد توجه قرار می دهد و خیلی سریع و بلاواسطه خودش مطلب را گرفته، خلاصه به این جور انسانها اهل بصیرت میگویند. در عرف ما چه زبان فارسی و عامیانه خودمان و چه عرب های عامیانه، بصیرت را که میخواهیم معنا کنیم به کسی می گویند اهل بصیرت که دارای فراست و فتانت و ذکاوت و تیزهوشی باشد و به تعبیر خودمان میگوییم فلانی خیلی تیزهوش است، اما خود همین تیزهوشی هم انواعی دارد و به همه انواعش نمی‌گویند دارای بصیرت است. ما در رابطه با کسی که هوشش قوی است که هوش خودش اقسام و انواع دارد یک نوع هوش علمی است کسی است که از نظر علمی و استعداد درس خواندن خیلی قوی و بالا است و جزو تیزهوشان است. یک نوع داریم که هوش هیجانی و عاطفی است و قبل از آنکه دیگران بفهمند هیجان پیدا ‌کنند و عاطفه و احساس شان تحریک ‌شود این آدم آنقدر هوشش بالاست که فوراً عواطف و احساسات خود را کنترل می‌کند که در اصطلاح روانشناسان هوش هیجانی گفته می شود. یک هوش ارتباطی است که زود ارتباط برقرار می کند و می فهمد حرف طرف را و مطلب را فوراً می گیرد و مطلب مراوده ای و عامیانه و مباحثه ای یعنی ارتباطات عامیانه که به آن هوش روابطی و ارتباطی گفته می شود، یک نوع هوش داریم به نام هوش تصویری است که تا کسی مطلبی می‌گوید در ذهن خود مجسم می‌کند و آن حقیقت را در ذهن خود ترسیم می کند، یک هوش دیگر داریم به نام جسمی و حرکتی، که اعضا و جوارحش آنقدر تند و سالم است که فوراً در کمترین لحظه ممکن خود را به آن هدف مورد نظر می رساند حرکات و جوارحش را تکان می‌دهد برای اینکه آن کار زودتر تحقق پیدا کند که به آن هوش حرکتی و جسمی گفته می‌شود، یک هوش داریم به نام هوش اجتماعی که حوادث و اتفاقات در جامعه را زود می‌فهمد و درک می‌کند و نتیجه ها را می گیرد و هدف و مقصد کسانی که آن حادثه راه درست کردند به دست می‌آورد، مراد از بصیرتی که در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت با استفاده از دیگر روایاتی که در ذیل همین آیات و روایات آمده مراد از این بصیرت، آن هوش اجتماعی است که در کنار دیگر هوش ها این هوش برجسته است. آیا این هوش اجتماعی دست خود انسان است یا اینکه خدا دادی است باید گفت مقداری از آن خدادادی است و مقدار دیگر کسبی است و مقداری که دست خودمان هست و باید به آن برسیم از طریق تقوا و دینداری است. تقوا و دین داری که بر مدار دین‌شناسی حرکت می کند یعنی کسی که متدین نباشد و دین شناس نباشد در جامعه دینی نمی‌تواند این بصیرت را پیدا کند و کلاه سرش می رود، چرا؟ اولاً این تقوا و بصیرت یک نور خدا دادی است و فارق بین حق و باطل است و فارق بین راه صحیح و غیر صحیح است که این نور را خدا میدهد:  إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً. اگر تقوا دار بودید من همین بصیرت را به شما می دهم، یعنی در مسائل و حوادث اجتماعی واجد فرقان می شوید، یعنی می توانید تشخیص دهید راه را از بیراهه در مسائل اجتماعی، حالا آیا تقوا به معنی دین داری بدون معرفت دینی ممکن است برای رسیدن به بصیرت؟ ممکن نیست برای اینکه بعضی وقت ها در جامعه انسان می بینند بعضی ها از راه دین وارد می‌شوند و کلاه سر انسان می گذارند. اگر انسان دین شناس قوی نباشد اینجا کلاه سرش می رود، نمونهایش همان قرآن سر نیزه کردن معاویة بن ابی سفیان و عمرو عاص است، اینجا اگر کسی دین شناس نباشد و شخصیت دین شناسی چون علی بن ابیطالب علیه السلام نبود دیگر معلوم بود چه مصیبتی می شد، می‌گفتند ما با قرآن طرفیم و کسی که دین شناس دیندار باشد می تواند بفهمد از پیش زمینه های ضروری بصیرت پیدا کردن، دین شناسی است، همانگونه که دینداری است. پس دیندار متدین دین شناس است که می تواند به آن جایگاه اهل بصیرت راه پیدا کند، این نکته اول. در قرآن هم تعابیر مختلفی داریم همین:  وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً کسی که با تقوا باشد تقوا هم به تعبیری که استفاده کردیم در چند هفته پیش تقوا همان دین داری دین شناسانه است، یعنی متدینی که دینش بر محور معرفت باشد نه بر محور  اینکه مثل دیگران می خواهم نماز بخوانم و همراه شعاردهندگان باشد این نیست بلکه باید خودش به حقیقت دین و معرفت دینی برسد این جور کسی، یَجعَل لَه مَخرَجاً،  راه برون‌رفت از حوادث برون‌رفت نه اینکه شکست بخورد و منحرف شود بلکه پیروز شود از این راه. نکته دوم اینکه قرآن وقتی اهل بصیرت را معرفی می‌کند خطاب به پیغمبر خاتم محمد بن عبدالله(ص) می کند می فرماید:  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، پیغمبر بگو به این امت که هم من پیغمبر و هم کسانی که تبعیت از من پیغمبر کردند آن هم تبعیت حقیقی نه شعاری، اینها اهل بصیرت هستند قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي این راه من پیغمبر است أَدْعُو إِلَى اللَّهِ در این راه و صراط مستقیم داعی الی الله هستم یعنی تمام برنامه هایم بر محور دعوت از خداست یعنی خدا پررنگ شود نه خودم و یا قومم،  عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي، این هم بر مبنای بصیرتی است که خدا به من داده است هر کسی که پیروی و تبعیت از من پیامبر کند یعنی پایش را جای پای من پیغمبر بگذارد که از اول ویژگی آن همین دیندار بودن به معنای حقیقی و دینداریش هم بر مبنای معرفت دینی است، اینجا پیغمبر را اول صاحب بصیرت معرفی می‌کند. در نهج البلاغه امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام می‌فرماید که:  إِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِی وَ لاَ لُبِّسَ عَلَیَّ مردم بدانید منی که جسمم را می‌بینید، من عجین شده با بصیرت هستم، بصیرتی که من امیر المومنین دارم مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِی وَ لاَ لُبِّسَ عَلَیَّ یعنی نه کسی را من علی در اشتباه می‌اندازم در رفتار و گفتار و کردار و نه کسی مرا به اشتباه بیندازد  بصیرتی که من امیرالمومنین دارم نه اشتباه انداز است و نه وجودم اشتباه و غلط انداز است در جامعه و نه طوری است که در اشتباه قرار بگیرم و خیلی برایم روشن می شود حق و باطل. یک تفسیر دیگر هم بعضی از بزرگان دارند که می فرمایند نه خودم خودم را فریب می دهم و نه طوری است که مورد فریب دیگران واقع شوم. در رابطه با بصیرت..... اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله.   خطبه دوم: پروردگارا دلهای ما را به نور تقوا و ایمان و معرفت به دین و معارف حقه ات منور بفرما، پروردگارا در دنیا و آخرت ما را جزو با اهل بصیرت محشور بفرما، پروردگارا به حق اولیائت قسمت می دهیم باران رحمتت را بر این مردم نجیب و مومن بباران،  گناهانی که موجب قطع بارندگی و ریزش رحمت های تو شده است خدایا بر ببخش و بیامرز، امام راحل و شهدای والامقام را از ما راضی و با اولیا و اهل بیت پیغمبر مهمان بفرما، خدمتگزاران به دین و کشور و نظام و انقلاب و این مردم خوبمان و در رأس همه شان مقام معظم رهبری، بزرگ رهبر فرزانه انقلابمان طول عمر و سلامت عنایت بفرما.  اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله مردم تقوا خیلی مهم است و کارساز هم هست، راه برون رفت از حوادث و اتفاقاتی که روز به روز برایمان پیش می آید تقوا است، کلید سعادت دنیا و آخرت هم تقوا است. امیرالمومنین علی بن ابیطالب در غررالحکم صفحه ۲۶۴ میفرمایند:  انکم الی ازواد التقوی احوج منکم الی ازواد الدنیا. مردم زاد توشه دنیا دارید تحصیل میکنید و دنبال زندگی دنیا هستید تا درآمدی به دست آورید تا زندگی کنید اینها خوب است، ولی بدانید شما نیازتان به زاد و توشه آخرت خیلی بیشتر از این زاد و توشه دنیاست، شما محتاج ترید به این زاد و توشه آخرت که تقواست. چند نکته خدمتتان عرض کنم، اولین نکته، امروز جمعه ۱۳ جمادی الثانی مصادف با ۱۳ جمادی الثانی ۶۴ هجری قمری سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیهاست. ام‌البنین سال ۶۴ هجری قمری از دنیا رفتند یعنی سه سال بعد از حادثه کربلا، یک خانم و بانویی بود اگرچه معصومه نبوده است، اما خیلی نزد اهل بیت عصمت و طهارت و شخص امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین فضیلت داشته است و نزد آنها یک بانوی برجسته بوده است و مورد احترام، نکاتی که در تاریخ در رابطه با فضیلت این زن بزرگوار آمده را نقل می کنم و یک نکته بس است برای جلسه امروز، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال که یک کتاب رجالی است وقتی که به حضرت ام البنین می رسد، ایشان جملاتی دارند، می‌گوید در قوت ایمان و معنویت و فضیلت حضرت ام البنین، مادر قمر بنی هاشم همین بس که وقتی چهار پسرش در کربلا در رکاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدند، وقتی اسرا را وارد مدینه میکردند ایشان وقتی روبرو می‌شود با اهل کاروان و بشیر که مسئول کاروان بود، مرحوم مامقامی می نویسد کلما نعی الیها احداً من اولادها، ظاهراً احوالپرسی می کرده و می گوید چه خبر از کربلا دارید و وقتی بشیر خبر شهادت یک یک فرزندان ام البنین را به او می دهد، هر یک از این فرزندانش را که اسم میبرند، میگوید: قالت ما معناه: أخبرني عن أبي عبدالله الحسين عليه السلام، حضرت ام البنین فرمود این چه خبری است به من میدهی برای من حسین مهم است از حسین بگو که چه خبر دارید، أخبرني عن الحسين؟  وقتی خبر شهادت اباعبدالله الحسین به ام البنین داد فلما نعى اليها الحسين قالت : قد قطعت انياط قلبي، گفت رگهای قلبم را پاره کردی،  أولادي و من تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبدالله الحسين،  بشیر تمام ۴ پسرم فدای حسینم باشد و هرچه زیر آسمان کبود است فدای حسین زهرا باشد، مرحوم مامقامی میفرماید که این نشان دهنده عظمت این خانم هست. تسلیت عرض می کنم محضر یکایک شما سروران بزرگوار. تاسیس کمیته امداد را در این ایام داریم، در سال ۵۷ تازه انقلاب شده، هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب نگذشته در همین چهاردهم اسفند امام راحل دستور تاسیس کمیته امداد را صادر کردند. این اهمیت تشکیلات کمیته امداد در نزد بنیانگذار نظام و انقلاب اسلامی ما بوده است و همچنین هفته احسان و نیکوکاری را داریم که روز پانزدهم اسفند، هرکس هرچه می تواند در حد وسع خودش کمیته امداد برنامه خوبی دارند هر ساله برای عید نوروز این بچه های بی سرپرست و خانواده های محروم و گرفتار که هدیه هایی توسط شما ها داده میشود به این خانواده ها کمک کنید. شهرستان فسا دارای محرومین زیادی است، اولا در این ایام عید به خانواده‌های نزدیکان خودتان کمک کنید و ثانیا در محله تان ببینید چه کسانی فقیر هستند و به آنها نیز کمک کنید.  نگذارید در خانواده و محله های تان انسان فقیر و گرفتاری خصوصاً خانواده‌های که آبرو مند هستند کمک کنید. تشکر میکنیم از عزیزان کمیته امداد که در این چند ماه که من خدمت شما هستم هر وقت کاری در رابطه با محرومین و این خانواده‌ها به مسئول محترم کمیته امداد ارجاع دادم انصافاً خوب پیگیری کردند. ۱۵ اسفند روز درختکاری را در پیش داریم همچنین هفته منابع طبیعی که فقط یک جمله عرض کنند منابع طبیعی برای زندگی ما و حفظ کره خاکی برای زندگی کردن بشر خیلی اهمیت دارد، خصوصا حفظ خاک و جنگل و درختانی که هست الان در دنیا آمار درخت و جنگل نسبت به ۵۰ و ۶۰ سال گذشته خیلی کمتر شده، از آن طرف تولید دی اکسید کربن و کمبود اکسیژن در فضای زندگی مردم دنیا بیشتر شده نسبت به قبل، مشکلش هم دست خودمان و حل آن هم توسط خودمان است. درخت و جنگل خیلی موثر است برای زندگی راحت، از آن طرف استفاده بهینه از زمین و خاک هم بستگی به رویش این درخت و درختان دارد. هر چقدر درخت و جنگل بیشتر باشد در یک منطقه بهره برداری از خاک این سرزمین بهتر است و خاک از فرسودگی نجات پیدا می‌کند، خود همین درخت و گیاه و سرسبزی زمین باعث نزول باران میشود، خیلی از منافع و فواید دارد ولی متاسفانه خشکسالی یک مقدار باعث شده است که مشکلات این چنینی برای ما به وجود بیاورد و خودمان هم پیگیر نیستیم، من به رئیس محترم منابع طبیعی عرض کردم چه اشکال دارد در هفته منابع طبیعی یک جوری فرهنگ‌سازی شود که هر نفر مقید شود در این شهرستان یک درخت بکارد، کمک کنید فضای شهرستان مان از این حالتی که رو به خشکی است نجات دهیم. نکته دوم تشکر می کنم از عزیزان منابع طبیعی و مسئول محترم آن، این نکته را عرض کنم اینجا زمین الحمدالله داریم باید خیلی محکم کاری کنید که در آینده وقتی شما رفتید و دیگران مسئولیتی پیدا کردند، اینها نتوانند مثل بعضی از گذشتگان همین جور زمین هایی که مربوط به همه مردم است، بحث زمین خواری به وجود آید. نکته دیگر دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری با مقام معظم رهبری را داشتیم، در این دیدار دو نکته محوری فرمودند: یکی در رابطه با تکریم و بزرگداشت شهدا که خیلی حضرت آقا عنایت دارند و در این جمع هم اصرار داشتند که این یادواره ها و گرامیداشت ها جدی گرفته شود.  و روز وفات حضرت ام البنین روز تکریم مادران و همسران شهدا هست به همین بهانه. مردم خانواده های شهدا را خیلی احترام کنید، به خانه هایشان بروید و به آنها سر بزنید و در مجامع و جلسات که میبینید احترام بگذارید، اینها موجب نزول برکات زمینی و آسمانی خدا هستند. من خودم تا توانستم هفته‌ای یکبار به این خانواده‌ها سر زده ام و میزنم و خود را مقید به این کار کرده‌ام و تا جامعه ما قدردان راه شهدا است و یاد و نام شهدا را زنده نگه بدارد و تجلیل و تکریم از خانواده ها خصوصاً پدران و مادران و همسران و فرزندان آنها را در دستور کار خود قرار بدهند، خدا هم به آنها ترحم می‌کند. نکته دوم در رابطه با کارگران این قشر زحمتکش هم صحبتی داشتند، مردم هیچ قشری بی توقع تر از کارگران به حسب کاری که انجام میدهند نیست. کارگران در جامعه سخت ترین کارها را انجام میدهند و این توقعاتی که بعضی امثال ماها داریم اینها ندارند. صبح می‌روند سرکار آن هم کار سخت و بعد از ظهر بر می گردند و به روزی ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ تومان قانع هستند و هر کاری هم به آنها بگویند انجام میدهند الان هم بعضی از کارخانه ها به خاطر این مشکلات اقتصادی به کارگر ابلاغ می‌کنند که دیگر سر کار نیاید. فلذا نکته ای که میخواهم عرض کنم این است که مسئولان هوای این کارگران را داشته باشند و کارفرمایان هم هوای این عزیزان را داشته باشد. دوم هم اینکه با تورم و افزایش حقوق سالیانه که در کارمندان دولت مشاهده می کنیم، من نمی‌دانم که این اضافه حقوق هم شامل این کارگران هم میشود یا نه، جمعی از نانوایان شهر در خدمتشان بودیم خصوصاً بعضی از این نانوا داران و آنها که نان می‌پختند و کارگر هستند می‌گفتند ما چهار پنج سال است که یک ریال حقوق مان بالاتر رفته است علتش هم این است که قیمت نان اضافه نشده است. مسئولان و دست اندرکاران یک فکری به حال این کارگران شود و همچنین ارگانهایی که کارگر دارند مثل شهرداری و دیگر ارگانها، این ها نظارت کنند بر کارهای کارگران شان تا خوب کار را تحویل دهند و از آن طرف هم هوایشان را داشته باشند. این ها سخت ترین کارها را انجام میدهند و به عنوان شغل سخت هم معرفی نمی‌شوند از همه شما خواهران و برادران و سروران عزیز تشکر می‌کنم  اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله و سلام علیکم و رحمة الله و برکاته ...                                         info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2232/خطبه-های-نماز-جمعه-11-اسفند-1396-مصادف-با-13-جمادی-الثانی-1439-فسا- Tue, 06 Mar 2018 21:14:58 GMT یادواره شهدا، سرداران و 33 شهید روستای خیرآباد فسا با سخنرانی سردار اسدی http://adinehfasa.ir/news/show/2231/یادواره-شهدا،-سرداران-و-33-شهید-روستای-خیرآباد-فسا-با-سخنرانی-سردار-اسدی                                       info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2231/یادواره-شهدا،-سرداران-و-33-شهید-روستای-خیرآباد-فسا-با-سخنرانی-سردار-اسدی Tue, 06 Mar 2018 21:02:35 GMT دیدار رئیس منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان فسا و همکاران با امام جمعه این شهر http://adinehfasa.ir/news/show/2230/دیدار-رئیس-منابع-طبیعی-و-جهاد-کشاورزی-شهرستان-فسا-و-همکاران-با-امام-جمعه-این-شهر-               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2230/دیدار-رئیس-منابع-طبیعی-و-جهاد-کشاورزی-شهرستان-فسا-و-همکاران-با-امام-جمعه-این-شهر- Tue, 06 Mar 2018 20:51:06 GMT مراسم تجلیل از فرهنگیان ممتاز شهرستان فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2229/مراسم-تجلیل-از-فرهنگیان-ممتاز-شهرستان-فسا               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2229/مراسم-تجلیل-از-فرهنگیان-ممتاز-شهرستان-فسا Tue, 06 Mar 2018 20:44:38 GMT در ادامه حضور هفتگی در ادارات شهرستان فسا، بازدید از اداره گاز http://adinehfasa.ir/news/show/2228/در-ادامه-حضور-هفتگی-در-ادارات-شهرستان-فسا،-بازدید-از-اداره-گاز                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2228/در-ادامه-حضور-هفتگی-در-ادارات-شهرستان-فسا،-بازدید-از-اداره-گاز Tue, 06 Mar 2018 20:40:01 GMT نشست چهارشنبه صبح های مدیران شهرستان فسا در دفتر امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2227/نشست-چهارشنبه-صبح-های-مدیران-شهرستان-فسا-در-دفتر-امام-جمعه-                         info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2227/نشست-چهارشنبه-صبح-های-مدیران-شهرستان-فسا-در-دفتر-امام-جمعه- Tue, 06 Mar 2018 20:31:18 GMT دیدار و درد دل نانوا داران شهرستان با امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2226/دیدار-و-درد-دل-نانوا-داران-شهرستان-با-امام-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2226/دیدار-و-درد-دل-نانوا-داران-شهرستان-با-امام-جمعه-فسا Tue, 06 Mar 2018 20:25:10 GMT جلسه ستاد احیای امر به معروف شهرستان در دفتر امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2225/جلسه-ستاد-احیای-امر-به-معروف-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه                       info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2225/جلسه-ستاد-احیای-امر-به-معروف-شهرستان-در-دفتر-امام-جمعه Tue, 06 Mar 2018 20:20:47 GMT درد دل اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش با امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2224/درد-دل-اعضای-هیئت-مدیره-کانون-بازنشستگان-آموزش-و-پرورش-با-امام-جمعه-فسا                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2224/درد-دل-اعضای-هیئت-مدیره-کانون-بازنشستگان-آموزش-و-پرورش-با-امام-جمعه-فسا Tue, 06 Mar 2018 20:06:53 GMT دیدار هیئت اعزامی از استانداری فارس با امام جمعه فسا در دفتر امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2223/دیدار-هیئت-اعزامی-از-استانداری-فارس-با-امام-جمعه-فسا-در-دفتر-امام-جمعه               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2223/دیدار-هیئت-اعزامی-از-استانداری-فارس-با-امام-جمعه-فسا-در-دفتر-امام-جمعه Tue, 06 Mar 2018 19:38:23 GMT سخنرانی امام جمعه در مراسم ترحیم مرحوم حاج آقا مصطفی جمالزاده http://adinehfasa.ir/news/show/2222/سخنرانی-امام-جمعه-در-مراسم-ترحیم-مرحوم-حاج-آقا-مصطفی-جمالزاده                     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2222/سخنرانی-امام-جمعه-در-مراسم-ترحیم-مرحوم-حاج-آقا-مصطفی-جمالزاده Tue, 06 Mar 2018 19:31:27 GMT نماز بر جنازه عالم وارسته حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مصطفی جمالزاده، به امامت آیت الله نظام http://adinehfasa.ir/news/show/2221/نماز-بر-جنازه-عالم-وارسته-حجة-الاسلام-والمسلمین-حاج-شیخ-مصطفی-جمالزاده،-به-امامت-آیت-الله-نظام                             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2221/نماز-بر-جنازه-عالم-وارسته-حجة-الاسلام-والمسلمین-حاج-شیخ-مصطفی-جمالزاده،-به-امامت-آیت-الله-نظام Tue, 06 Mar 2018 19:25:19 GMT درخواست مجدانه جمالی زاده امام جمعه فسا از نماینده ویژه اعزامی آقای فتاح ریاست کمیته امداد کشور و هیئت همراه http://adinehfasa.ir/news/show/2220/درخواست-مجدانه-جمالی-زاده-امام-جمعه-فسا-از-نماینده-ویژه-اعزامی-آقای--فتاح-ریاست-کمیته-امداد-کشور-و-هیئت-همراه               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2220/درخواست-مجدانه-جمالی-زاده-امام-جمعه-فسا-از-نماینده-ویژه-اعزامی-آقای--فتاح-ریاست-کمیته-امداد-کشور-و-هیئت-همراه Tue, 06 Mar 2018 19:14:58 GMT جلسه شورای نهضت سواد آموزی شهرستان فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2219/جلسه-شورای-نهضت-سواد-آموزی-شهرستان-فسا                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2219/جلسه-شورای-نهضت-سواد-آموزی-شهرستان-فسا Tue, 06 Mar 2018 19:03:56 GMT دیدار ریاست بیمارستان و مدیر داخلی آن، با امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2218/دیدار-ریاست-بیمارستان-و-مدیر-داخلی-آن،-با-امام-جمعه-فسا   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2218/دیدار-ریاست-بیمارستان-و-مدیر-داخلی-آن،-با-امام-جمعه-فسا Tue, 06 Mar 2018 18:59:18 GMT برپایی ایستگاه سلامت به همت کانون فعالیت های جهادی شهید خضری دانشگاه علوم پزشکی فسا و با همکاری ستاد نماز جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2217/برپایی-ایستگاه-سلامت-به-همت-کانون-فعالیت-های-جهادی-شهید-خضری-دانشگاه-علوم-پزشکی-فسا-و-با-همکاری-ستاد-نماز-جمعه   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2217/برپایی-ایستگاه-سلامت-به-همت-کانون-فعالیت-های-جهادی-شهید-خضری-دانشگاه-علوم-پزشکی-فسا-و-با-همکاری-ستاد-نماز-جمعه Tue, 06 Mar 2018 18:54:57 GMT مردم! وحدت و یکپارچگیتان را حفظ کنید یکی از ترفندها و شیطنت دشمنان به هم ریختن و تفرقه است هوشیار باشید ولی وحدت هم حول محور ولایت و رهبری http://adinehfasa.ir/news/show/2216/مردم!-وحدت-و-یکپارچگیتان-را-حفظ-کنید-یکی-از-ترفندها-و-شیطنت-دشمنان-به-هم-ریختن-و-تفرقه-است-هوشیار-باشید-ولی-وحدت-هم-حول-محور-ولایت-و-رهبری خطبه های نماز جمعه 4 اسفند 1396 مصادف با 6 جمادی الثانی 1439 فسا خطیب جمعه: حسین جمالی زاده موضوع خطبه اول: بصیرت نتیجه دین دار دین شناس موضوع خطبه دوم: سخن رئیس جمهور - نامه احمدی نژاد - وحدت و تفرقه - مناسبتها خطبه ی اول: بسم الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ وَ الثّناء لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، ثُمَّ نُصَلّي و نُسَلِّمُ عَلی حَبیبِه و نَجیبِه سیّدنا و نبیّنا أَبِی الْقَاسِمِ المُصطَفی مُحَمَّد صلواتُ اللهِ وَ سَلامُه عَلَیهِ و عَلی آله، الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سِیَّمَا بقیةِ الله في الاَرَضین، روحی وَ أَرْوَاحُ الْعَالَمِینَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاء. وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی أَعْدائِهِمْ مِنَ الْآنَ، إِلَی قِیَامِ یَوْمِ الدِّین، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ.  اُوصِيكُم عِبادَ اللّهِ و نَفسی بِتَقوَی الله، بندگان خدا تقوای خدا را مد نظر داشته باشیم، توصیه می کنم به همان توصیه های برگرفته از دین و آموزه‌های دین، قرآن و روایات اهل بیت. همچون هفته های گذشته هم خودم را و سپس شما سروران عزیز را برادران محترم و خواهران محترمه را به رعایت تقوای الهی. بحثی که در خطبه های اول داشتیم در رابطه با ثمرات و آثار و نتایج دینداری دین شناسانه و دینداری بر اساس معرفت دینی بود، یکی دیگر از آن آثار را امروز می خواهم شروع کنم، یکی از مباحثی که در فضای جامعه ما طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری یکی از مسائل اساسی است و از آموزه های دین استفاده می شود، همین بحث است که یکی دیگر از ثمرات و نتایج و آثار دینداری دین شناسانه، است و آن بصیرت پیدا کردن است، رسیدن به جایگاه بصیرت، و جزو اهل بصیرت شدن. آن بصیرتی که یکی از گفتمان های انقلاب و نظام ما در این سالهای اخیر است و اولین مطرح کننده اش در دوران اخیر، مقام معظم رهبری است. این بصیرت از کجا پیدا میشود برای مومن؟ از روایات استفاده می شود و از لابلای آیات شریفه قرآن هم استفاده می شود.  انسانی که متدین بشود و دینداری اش بر اساس مبنای دین شناسی باشد و بر اساس معرفت دینی باشد، اینجور انسان مومنی به جایگاهی میرسد که بصیرت باطن پیدا می کند. روایات زیادی در این زمینه وجود دارد به عنوان نمونه از تُحَفُ العُقول مرحوم حسن بن علی بن شعبه حرّانی، این عالم بزرگوار در قرن چهارم هجری قمری زندگی می کرده یعنی بیش از ۱۰۰۰ سال پیش، ایشان این کتاب را به عنوان تُحَفُ العُقول نوشته که یک کتاب مرجع می باشد برای علما، صفحه ۴۱۰ این روایت آمده و همچنین علامه مجلسی در بحار جلد ۱۰ صفحه ۲۴۷ از امام کاظم علیه السلام  نقل شده که فرمودند: "تَفَقَّهُوا فی دینِ اللّهِ،" در کنار دینداری دین شناس باشید، مردم تَفَقَّهُوا ار فقه و تفقه هست که در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت غیر از آن فقه اصطلاحی بین حوزوی ها است در آیات و روایت فقه و تفقه در دین یعنی فهم و معرفت عمیق نسبت به تمام امور و مسائل دین، هم احکام دین هم اعتقادیات و هم اخلاقیات و معارف و آداب و سنن دینی است پس در دین خدا دین شناس بشوید " فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتاحُ الْبَصیرَةِ، وَ تَمامُ الْعِبادَةِ" دین شناسی کلید بصیرت پیدا کردن است، همان تعبیری که حضرت آقا داشتند، بصیرت شعار و حرف نیست بلکه چراغ راه است. میفرماید: فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ کلید این چراغ و راه یافتن به این بصیرت دین شناسی است. چند نکته اینجا خدمتتان عرض کنم، بصیرت کلمه عربی است یعنی کسی که خیلی چشمش باز است، بصیرت صیغه و صفت مبالغه است یعنی کسی که خیلی می بیند و در اصطلاح دینی و قرآنی ما به کسی که حقایق امور را می بیند با همان بینایی درونی و عقلانی و باطنی گفته می شود و آن حکمتی که در بعضی از روایات و آیات شریفه قرآن آمده است نیز گفته می شود به عبارت دیگر بصیرتی که محل بحث است در قرآن و روایات ما، آن دریافت واقعیاتی است که انسان را از سطحی  نگری و ظاهر بینی و وضعیت فعلی دیدن به عمق و باطن امور و وضعیت بعدی و فرجام امور رهنمون سازد. بصیرت از نظر امتداد زمانی هم معنا دارد، یعنی دریافتی که جامع و شامل تمامی جوانب باشد و همه جوانب را می سنجد. کسی اهل بصیرت است که وقتی نگاه به حادثه ای می کند زود متوجه میشود و دریافت سریع و بلافاصله دارد و نیاز به توضیح دیگران ندارد. نکته دیگری خدمتتان عرض کنم که چه کار کنیم اهل بصیرت شویم، اگر بخواهیم اهل بصیرت شویم باید اول دیندار و متدین باشیم، با غیبت و تهمت و بی ابالی نسبت به دین بصیرت پیدا نمی‌کنیم. مرحله دوم دین شناس شویم، دین داریمان هم اساسش دین‌شناسی است و باید معرفت دینی پیدا کنیم فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ وَ تَمَامُ الْعِبَادَةِ  تمام عبادت های خدا و بندگی خدا در همین روایت می باشد. اگرچه لازمه بصیرت پیدا کردن، تقوا است که آیات زیادی در این باره می باشد:  إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ،  و يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِکُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ  اگر با تقوا بودید خداوند دو قسم از رحمتش را برایتان قرار می‌دهد، نوری برای تان قرار می دهد که با آن بتوانید راه های طولانی را بروید. در نتیجه دینداری بر مبنای دین شناسی یکی از آثار و ثمرات مهمش این است که چنین انسانی اهل بصیرت می شود.   خطبه دوم: پروردگارا قلب نازنین حضرت ولی عصر را از همه ما راضی و خوشنود بدار، تعجیل در فرجش عنایت بفرما، پروردگارا باران رحمتت را بر ما بفرست خداوندا گناهانی که باعث شده است باران رحمتت قطع بشود پروردگارا بر ما ترحم و به بزرگواریت ببخش و بیامرز، خدمتگزاران به دین و انقلاب و نظام و در رأس همه بزرگ رهبر فرزانه عزیزمان را طول عمر و سلامت بدار، امام راحل و شهدای والامقاممان را از ما راضی و خوشنود و با اهل بیت پیغمبر مهمان بفرما. اولاً تشکر از حضور و بر پایی مراسمات فاطمیه دوم امسال در شهرستان که انصافاً چه در شهر و چه در زیرمجموعه بخش مرکزی فسا و چه در بخش های تابعه انصافاً باشکوه بود. تشکر می کنم از محضر یکایک شما عزیزان و همچنین از دست‌اندرکاران عزیز این برنامه‌ها. چه مردم مومن و با صفا و انقلابی دارد این شهرستان انشاءالله خداوند پاداش دهنده شما خواهد بود. و  اگرچه در مصلی هم امسال برنامه بود و بیشتر بنده درگیر این برنامه های مصلی بودم و نیز عزیزانی دعوت می کردند و نتوانستم جاهای دیگر بروم شرمنده هستم برنامه‌های باشکوهی بود و شب آخر هم که تشییع نمادین برگزار شد اگرچه خودم برنامه‌ریزی و جلسات مختلفی با بعضی از هیئات محترم، جوانان عزیز و اقشار مختلف، دست‌اندرکاران و مسئولین مربوطه در دفتر داشتیم برای اینکه مراسم باشکوهی صورت بگیرد، کارها ردیف شد. اما چون خودم برنامه داشتم در استان دیگری مجبور شدم بروم اما اینجا همه چیز فراهم بود و اعتماد کردیم و واگذار کردیم به دوستان و رفتیم الحمدالله که برنامه به خوبی پیش رفت و نتیجه صفا و وحدت و یکپارچگی را هم در این مراسم فاطمیه شاهدش بودیم و هم در ۲۲ بهمن امسال و هم در ۹ دی و آن راهپیمایی ضد اغتشاشگران که برگزار شد که یکپارچگی و صمیمیت، این نتایج را برای انقلاب و نظام دارد. یکی از پدران بزرگوار شهدای این شهرستان که پدر بزرگوار دو شهید و چند جانباز بودند از دنیا رفتند که دیروز چهلم آن عزیز بود و من به خاطر این که شرمنده شهدا نشوم حیفم آمد که یادی نکنم. مرحوم میرزا ابوطالب جمالزاده پدر بزرگوار شهیدان محمدرضا و زین العابدین جمالزاده و پدر بزرگوار سه جانباز، بنده وقتی شنیدم این پدر داغ دو شهید و سه جانباز در جلوی چشمش بوده در نزد خانواده ام به خود لرزیدم و گفتم مگر می شود یک پدر این جور مصیبت ببیند و تحمل کند و بر خود لازم دیدم که در نماز جمعه یادی کنیم از این پدر بزرگوار و از خداوند متعال رحمت واسعه برای آن مرحوم خواستاریم و هم برای بازماندگان از خداوند متعال صبر طلب می کنیم. چند نکته مربوط به اصل نظام و کشور خدمتتان عرض کنم. نکته‌ اول در رابطه با مسائل کلان هست، من این نکته هایی که عرض می کنم می‌دانید که با قطع نظر از جناحی و حزبی عرض می کنم، یک واقعیاتی است که می خواهم عرض کنم. برخی مسئولین محترم فعلی که هم جایگاه بین المللی دارند و هم قدرت قانونی بالایی در کشور و نظام دارند، بعضی وقت‌ها در این موقعیت های حساس کشور و نظام مطالبی مطرح می‌کنند که هرچه من طلبه ای که خودم در این مسائل بودم هرچقدر فکر می کنم که برایم هضم شود نمی شود، درخواست ما این است که بیایند توضیح بدهند یا رها کنند بعضی مسائل را خصوصاً مسئله‌ای که اخیراً مطرح شده در ایام بیست و دو بهمن که هرچه فکر کردیم نه بر وفق قوانین نظام است و نه بر وفق عقل و منطق سلیم است، نه به نفع نظام و نه با گفتن آنها نتیجه ای گرفته می‌شود و نه شدنی است  و نه موقع انتخابات است که بار انتخاباتی و تبلیغاتی در مردم داشته باشد، هیچکدامشان نیست، فقط و فقط یک اثر دارد آن هم تضعیف نظام و انقلاب و خوراک دادن به بیگانگان کینه توز نسبت به نظام و جری شدن متعرضین به نظام بنده توهین نمی‌کنم و احترام به همه مسئولین قائل هستم ولی عرض می کنم اصلاح کنند چنین مسائلی را و پشت تریبون ها مطرح نکنند. همین بحث رفراندوم که مطرح کردند آن هم در راهپیمایی عظیم مردمی بی سابقه امسال ۲۲ بهمن که ظاهراً استناد هم کردند به اصل ۵۹ قانون اساسی شده. بنده چند نکته اینجا عرض کنم اولاً اصل ۵۹ این است که مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ممکن است با اعمال قوه مقننه از راه و طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم صورت گیرد. در ادامه نوشته است درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. فقط سوالی که برای ما مطرح هست این است که، اولاً در این اصل ۵۹ آمده تشخیص در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی ، سوال اینجا این است که تشخیص مسائل مهم به عهده کیست؟ فلذا آن عزیزانی که مطرح می کنند ببینند چه کار می کنند. دوم اعمال قوه مقننه، یعنی در راستای اعمال قوه مقننه، یعنی غیر قوه مقننه ارتباطی با آن‌ها ندارد که مطرح کنند. سوم در همین قوه مقننه در این اصل آمده است که دو سوم مجموع نمایندگان نظر و رای بدهند.  نکته دیگر روز ۲۲ بهمن که جشن حضور با عظمت مردم است این حرفها را بزنیم. ششم آیا با گفتن این مسئله در تریبون چند میلیونی بلکه بین‌المللی و جهانی که دارند گوش می دهند آیا این گره ای باز می‌شود و گرفتاری و مشکلی برطرف می‌شود و آیا همین حرفی که زده می شود مطمئن است که اجرا می شود. بله می‌دانیم این حرفی که می‌زنید طبق قانون اجرایی نیست پس چرا مطرح می‌کنید. نکته دیگر می خواهم عرض کنم بعضی از شعارهای جذاب تر هم قبل از آن مطرح شد راجع به اقتصاد و معیشت مردم، ولی عملی نشد،  از آن طرف هم قانون اساسی مشخص کرده همه مسائل و امور در حال جریان خودش است و طبق قانون دارد حل می شود و جلو می رود مجلس محترم هم نیاز ندارد به این همه پرسی، چون این همه پرسی در قانون خیلی محدود است چون خود مجلس و مجلسیان در قانون اساسی داریم که در تمام مسائل و امور کشوری چه مهم و چه غیر مهم می توانند قانون تصویب کنند به شرط اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد . نکته آخر هم اینکه زمانی بیاییم مطرح کنیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی بر مردم فشار آورده و دشمنان هم دارند سوء استفاده می کنند این مسئله را مطرح کنیم، عزیزان مسئولین، دست اندرکاران بزرگواران ما قبولتان داریم چون رهبری قبولتان دارد و احترام برایتان داریم، مواظب این تریبونها باشید، دشمنان کینه‌توز داعش مسلک پشت دیوار و مرزهای ما هستند. نکته دیگر برخی دیگر از مسئولین که یک روزی هم قدرت اجرایی بالایی هم داشتند، شروع کردند در این چند ماهه نامه نگاری به مقام معظم رهبری. این به ظاهر نامه نگاری است. اما در درونش خیلی هتک حرمت است من عرضم این است هدف از این نامه‌نگاری‌ها چیست که چقدر مغالطه شده است در این نامه نگاری، نظام اسلامی مدارا میکند دلیل نمی‌شود که هر کاری خواستند بکنند. نکته دیگر شهادت چندین تن از عزیزان حافظ امنیت و نیروی انتظامی و بسیج در همین حادثه اخیر اغتشاشات تهران را داشتیم که در  شب شهادت حضرت فاطمه زهرا در یکی از محله های تهران یک عده ای در لباس طرفداری از یک عده که صلاح نیست در خطبه ها گفته شود آمدند در درگیری با نیروی انتظامی، که اینها عزیزان ما هستند و تعدادی را به شهادت رساندند. اولاً حادثه ولو کوچک بود و در یک محدوده از تهران بود ولی به خاطر شهادت عزیزانمان حادثه بزرگی هست و نمی شود از آن به راحتی گذشت این نشان می دهد که دشمنان از هر فرصتی جهت ایجاد ناامنی و شرارت در کشور و بین مردم دست بردار نیستند. ثانیاً این است که دقیق که ملاحظه کردیم، حامیان این اغتشاشگران رسانه های بیگانه بودند، این فضاهای مجازی که وصل به خارج هستند نگاه کنید دارند از آنها حمایت می کنند . نکته دیگر ببینید ممکن است بعضی فضاها بخواهند این مسائل را به یک مذهب و فرقه و گروه نسبت بدهند ولی آن چیزی که مسئله اصلی است در این جریان و حادثه این است که گروه ها، مذاهب و فرقی که این افراد خود را منتسب به اینها می کنند زود اعلام برائت کنند، ولی در امثال چنین فتنه ها و اغتشاشات و شلوغ بازی هایی آن کسانی که احتمال می‌دهند که خود را وصل به آنها بکنند زود به میدان بیایند و اعلام برائت کنند تا مردم تکلیفشان را با آنها روشن کنند. نکته دیگر در نظام اسلامی بحث دین و ادیان و مذاهب در قانون وجود دارد و رسماً در اعمال خودشان آزاد هستند. اما فتنه گری و اغتشاش گری نه، وصل به بیگانه های دشمن نه، این را هر عقل سلیمی در دنیا قبول دارد، نظام مقتدر است و مردم هم پای نظامشان ایستاده اند. نکته دیگر از نیروی انتظامی و عزیزان سبزپوش نیروی انتظامی مان تشکر می کنیم، چقدر با صبر و تحمل و با تدبیر عمل می‌کنند و با حداقل هزینه بیشترین خدمت رسانی در جهت نظم و امنیت کشور انجام می دهند. و همچنین بسیج مردمی که در کنار نیروی انتظامی حافظ امنیت هستند و همچنین عزیزان سربازان گمنام حضرت ولی عصر عج که کمک میکنند  ما تشکر می کنیم و دست همه شان را می بوسیم. در این شهرستان هم من از نیروی انتظامی شهرستان تشکر می کنم جناب آقای سرهنگ رستمی خوب درخشیدند در این شهرستان و ما داریم برنامه‌ها و فعالیتشان را میبینیم و همکارانشان در دستگاه قضایی و بسیج و اطلاعات و غیره نیز که الحمدلله خوب عمل می کنند . نکته دیگر حادثه جانسوز سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان، تهران یاسوج را داشتیم که ۶۶ نفر کشته شدند. خیلی جای تاسف دارد، مسئولان، دست اندرکاران، دولتمردان، مجلسیان چه کار می کنید؟ هر روز فاجعه؟ شاید کسی بگوید چرا مجلسیان. مجلسیان شما که اختیار وزرا در دستتان است از آنها بخواهید، تا کی مردم اینقدر کشته بدهند. یک وقت سقوط هواپیما، یک وقت آتش گرفتن کشتی یک وقت امثال پلاسکو، یک وقت قطار مسافربری، حوادث جاده ای خوب تدبیری بیندیشید و فکری بکنید. این که کاری به دشمن ندارد، کار خودمان هست فکری کنید از دیروز تا حالا دوتا هواپیما روی هوا دچار نقص فنی شده است،  جسم و جان مردم بیگناه را که اعتماد به شما کردند، بلیت میدهید و در هواپیما می نشانید و روی آسمان رهایشان می کنید، چرا همان اول بررسی نمی کنید بعضی‌ها می‌گویند به خاطر هوا بوده، چرا همان اول پیش بینی نمی کنید. بعضی دیگر می‌گویند به خاطر نقص فنی بوده است هواپیمایی که یک مدت عمر کرده و فرسوده شده چرا فکری برایش نمیکنید، نمی توانید لااقل به مردم بگویید سوار نشوند. اینجور با جان مردم مظلوم، بی پناه و مردمی که جان و هستیشان را در راه نظام و انقلاب و ولایت گذاشته اند اینطور بازی می کنید؟ چرا اینقدر نمک بر زخم دل مقام معظم رهبری می پاشید با این کارهایتان، تا کی آخر؟ جگر انسان آتش می گیرد. اگر بچه های خود بعضی از این آقایان دست اندر کار تو این هواپیما بود چکار میکردید اینجا؟ روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به همه مهندسان تقدیر و تشکر می‌کنم.  سالروز تاسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان توسط امام راحل خدمت تمام دست‌اندرکاران تبریک عرض میکنیم.  روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است و یک نکته بگویم که در سال ۵۹ توسط شهید رجایی و باهنر در مدارس و آموزش و پرورش ایجاد شد و امروز تبدیل شده به معاونت های پرورشی. مردم بحث پرورشی بچه هایمان خیلی مهم است. معلمان، دست اندر کاران این مسائل پرورشی را جدی‌تر بگیریم، یک بعد آموزش و پرورش است، خیلی به مسئله پرورش بچه ها دقت کنند، خیلی از قانون ها و قوانین و مقررات که می خواهند اجرا کنند در کنار مسئله آموزشی ببینند بار پرورشی اش چقدر است، اساس مسائل پرورشی هم نماز است. نماز اول وقت را بها بدهید معاونت‌های پرورشی مدارس و مدیران، راهش این نیست که بچه ها را مجبور کنید به نماز، راهش این است که خود دست‌اندرکاران و معلمین موقع نماز در نمازخانه جمع شوند بعد هم دانش‌آموزان به تبع اینها می آیند، رفتار و اعمالشان نشان دهد که مبلّغ دین و پرورش بچه ها هستند. تشکر می کنم از عزیزان آموزش و پرورشی. و همچنین به پدر و مادرها عرض می‌کنم که این فضای مجازی را خیلی مواظبش باشید من از بعد دیگری می خواهم بگویم، بعضی از شماها از بعد اخلاقی و تربیتی زیاد شنیده اید ولی خیلی مسئله مهمی است، سخنران دیروز از منبری های استان در دفتر امام جمعه یک قضیه ای در رابطه با فضای مجازی گفت که تکان دهنده بود فضای مجازی خیلی خطرناک است برای بچه ها اگر کنترل نشود. علاوه بر مسئله اخلاقی و تربیتی که واقعاً فساد انگیز است و مشکل ساز شده است برای خانواده ها در مسائل دیگر زندگیمان هم دخالت می کند این فضای مجازی، در مسائل بهداشتی مثلاً به عنوان راهکار پزشکی و بهداشتی می‌گویند اگر خواستید قندت پایین بیاید این عناصر را ترکیب کن و بخور. دوستان فضای مجازی که مستند و مدرک نیست برای من و شما، این کار دشمن است، اگر مطلبی می بینید تحقیق کنید ببینید سندش کجاست. یا گزارشات و اخبار، خیلی از این اخبار که در این فضاها می آید دروغ است و شایعه است الان صدا و سیمای ما ممکن است بعضی خبرها را ندهد اما خبرهایی که می دهد مطمئن باشید صد در صد درست است. چند نکته در مورد شهرستان عرض کنم عزیزان این جایگاه سی ان جی بعضی وقتها من خودم رد میشوم و میبینم که خراب است، فکری برایش بکنید. نکته دوم در فاز ۵ مدت هاست نیاز به یک کلانتری است و این لازم است چون فاصله زیاد است تا اولین کلانتری.  نکته آخر هم بنده وظیفه دارم به عنوان منصوب از طرف نظام اسلامی خدمتتان عرض کنم و به عنوان امام جمعه ای که نیابت از مقام معظم رهبری دارد، که با اذن نیابتی، نیابتا خطبه می خواند عرض میکنم، مردم وحدت و یکپارچگی تان را حفظ کنید، یکی از ترفندها و شیطنت های دشمنان به هم ریختن بین مردم است هوشیار باشید. وحدت حول محور ولایت و رهبری، مردم خط قرمزها مشخص است، کسانی که در فتنه گری های سال ۸۸ دخالت داشتند، بعد از خطبه جانانه مقام معظم رهبری رفتند و در آشوب‌ها شرکت کردند حسابشان جداست، اما این دلیل نمی‌شود هر کس در انتخابات ها به کاندید های دیگر رای بدهند به او بگوییم فتنه گر و به زور بخواهیم از او اقرار و تعهد بگیریم. مقام معظم رهبری الگوی ما است. در هر انتخاباتی هرکس به کاندیدی که رأی داده حضرت آقا همه را بچه های نظام میداند و همه را حامی نظام میداند و رأی های همه را رأی به نظام می داند و وظیفه ما هم میداند که اینجور عمل کنیم. مواظب فتنه گری فتنه گران باشید، مواظب تفرقه و اختلاف اندازی اختلاف گران باشید اما وحدت بر محور ولایت و رهبری. و فقط با آنهایی که در فتنه گری سال 88 دخالت داشتند تا انزجار اعلام نکردند با آنها نمی شود کنار آمد اما بقیه مردم نه. به مردم شهرستان فسا بگوید فتنه گر! خودش فتنه گر است، کی میگه این مردم شهید داده فتنه گر هستند. این مردم بسیار بزرگ و صمیمی و انقلابی و شهید داده و متدین، تا دلیل محکم نداریم انگ نزنیم به مردم و یکپارچگی را حفظ کنیم که نتیجه اش را در 22 بهمن امسال دیدید که چه راهپیمایی با شکوهی بود و همه آمده بودند.     info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2216/مردم!-وحدت-و-یکپارچگیتان-را-حفظ-کنید-یکی-از-ترفندها-و-شیطنت-دشمنان-به-هم-ریختن-و-تفرقه-است-هوشیار-باشید-ولی-وحدت-هم-حول-محور-ولایت-و-رهبری Tue, 06 Mar 2018 18:23:17 GMT به یاد امام و شهدا، این هفته با منبر خطیب تواناحاج آقا محرابی و مرثیه سرایی آقای یزدانی از شیراز http://adinehfasa.ir/news/show/2215/به-یاد-امام-و-شهدا،--این-هفته-با-منبر-خطیب-تواناحاج-آقا-محرابی-و-مرثیه-سرایی-آقای-یزدانی-از-شیراز                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2215/به-یاد-امام-و-شهدا،--این-هفته-با-منبر-خطیب-تواناحاج-آقا-محرابی-و-مرثیه-سرایی-آقای-یزدانی-از-شیراز Tue, 06 Mar 2018 18:14:01 GMT سخنرانی جمالی زاده امام جمعه فسا در مراسم فاطمیه روستای زنگنه از بخش ششده و قره بلاغ شهرستان فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2214/سخنرانی-جمالی-زاده-امام-جمعه-فسا-در-مراسم-فاطمیه-روستای-زنگنه-از-بخش-ششده-و-قره-بلاغ-شهرستان-فسا             info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2214/سخنرانی-جمالی-زاده-امام-جمعه-فسا-در-مراسم-فاطمیه-روستای-زنگنه-از-بخش-ششده-و-قره-بلاغ-شهرستان-فسا Tue, 06 Mar 2018 18:05:27 GMT یادواره سردار شهید مرتضی جاویدی با سخنرانی امیر دریادار سیاری و با حضور جمالی زاده امام جمعه فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2213/یادواره-سردار-شهید-مرتضی-جاویدی-با-سخنرانی-امیر-دریادار-سیاری-و-با-حضور-جمالی-زاده-امام-جمعه-فسا                                       info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2213/یادواره-سردار-شهید-مرتضی-جاویدی-با-سخنرانی-امیر-دریادار-سیاری-و-با-حضور-جمالی-زاده-امام-جمعه-فسا Tue, 06 Mar 2018 17:52:10 GMT نمایی از فاطمیه دوم مصلاي فسا و حضور با معرفت و با صفای اقشار مختلف مردم مؤمن ولایی شهرستان http://adinehfasa.ir/news/show/2212/نمایی-از-فاطمیه-دوم-مصلاي-فسا-و-حضور-با-معرفت-و-با-صفای-اقشار-مختلف-مردم-مؤمن-ولایی-شهرستان                                                                         info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2212/نمایی-از-فاطمیه-دوم-مصلاي-فسا-و-حضور-با-معرفت-و-با-صفای-اقشار-مختلف-مردم-مؤمن-ولایی-شهرستان Tue, 06 Mar 2018 13:26:45 GMT خطبه های نماز جمعه 27 بهمن 1396 مصادف با 29 جمادی الاولی 1439 فسا http://adinehfasa.ir/news/show/2211/خطبه-های-نماز-جمعه-27-بهمن-1396-مصادف-با-29-جمادی-الاولی-1439-فسا                           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2211/خطبه-های-نماز-جمعه-27-بهمن-1396-مصادف-با-29-جمادی-الاولی-1439-فسا Tue, 06 Mar 2018 13:09:08 GMT دیدار پرسنل پدافند هوایی ارتش مستقر در فسا با امام جمعه این شهر http://adinehfasa.ir/news/show/2210/دیدار-پرسنل-پدافند-هوایی-ارتش-مستقر-در-فسا-با-امام-جمعه-این-شهر   .           info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2210/دیدار-پرسنل-پدافند-هوایی-ارتش-مستقر-در-فسا-با-امام-جمعه-این-شهر Tue, 06 Mar 2018 12:58:31 GMT همایش نماز و دانش آموز در فسا با حضور امام جمعه http://adinehfasa.ir/news/show/2209/همایش-نماز-و-دانش-آموز-در-فسا-با-حضور-امام-جمعه               info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2209/همایش-نماز-و-دانش-آموز-در-فسا-با-حضور-امام-جمعه Tue, 06 Mar 2018 12:51:59 GMT امام جمعه فسا و فرهنگیان شهرستان http://adinehfasa.ir/news/show/2208/امام-جمعه-فسا-و-فرهنگیان-شهرستان                   info@arsannews.ir http://adinehfasa.ir/news/show/2208/امام-جمعه-فسا-و-فرهنگیان-شهرستان Tue, 06 Mar 2018 12:40:50 GMT